Izvajanje 89. člena ZDDV-1 – davčno obdobje

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoDavčni zavezanec predlaga spremembo 89. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 10/10 – UPB2), ker je iz trimesečnega davčnega zavezanca prešel na mesečnega plačnika DDV zaradi enkratne prodaje blaga v drugo državo članico EU.

V zvezi z navedeno problematiko smo od Ministrstva za finance prejeli pojasnilo št. 423-277/2009/38 z dne 22. 7. 2010, kot sledi v nadaljevanju:

Z zadnjo spremembo ZDDV-1, ki velja od 1. januarja 2010 se skrajšuje davčno obdobje in …

Preberi do konca - Izvajanje 89. člena ZDDV-1 – davčno obdobje

Avtomatska izposoja koles in izdaja računa v skladu z ZDDV-1

Logo-DURS-eracunovodstvo-Vitago1Davčni zavezanec navaja, da bo vzpostavil in upravljal z javnim sistemom izposoje mestnih koles. Uporabnik mestnega kolesa mora pred prvo uporabo z upravljavcem skleniti pogodbo oziroma potrditi splošne pogoje poslovanja, biti imetnik kartice Urbana (imenske) ter imeti odprt račun pri banki. Uporabnik lahko začne uporabljati storitev mestne izposoje koles po opravljeni registraciji, ki se izvede enkrat letno. Uporabnik bo uporabil storitev izposoje kolesa tako, da bo približal kartico Urbana terminalu, ki mu bo po verifikaciji odprl eno izmed stojal …

Preberi do konca - Avtomatska izposoja koles in izdaja računa v skladu z ZDDV-1

Odbitek DDV od nabave osebnega avtomobila za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov in za druge službene namene

Logo-DURS-eracunovodstvo-Vitago1Davčni zavezanec sprašuje, ali lahko od nabave osebnega avtomobila, goriva ter vzdrževanja osebnega avtomobila odbije DDV. Navaja, da je registriran za opravljanje prevozov oseb, kot na primer tujih državnikov po Sloveniji. S temi osebnimi avtomobili, pa delno opravlja tudi prevoze za druge namene (prevoze uslužbencev za druge službene namene – sestanke, vendar ne za plačilo).

V zvezi z navedenim odgovarjamo:

Davčni zavezanec lahko odbije DDV od nabave osebnega avtomobila in od drugih nabav blaga in prejetih storitev povezanih s

Preberi do konca - Odbitek DDV od nabave osebnega avtomobila za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov in za druge službene namene

Zakon o davku na dodano vrednost – uradno prečiščeno besedilo (ZDDV-1-UPB2)

29.03.2010 0

I. VSEBINA IN OBSEG ZAKONA

1. člen

(vsebina zakona)

(1) S tem zakonom se ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) na ozemlju Republike Slovenije v skladu:

– z Direktivo Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L št. 347 z dne 11. 12. 2006, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2009/69/ES z dne 25. junija 2009 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem …

Preberi do konca - Zakon o davku na dodano vrednost – uradno prečiščeno besedilo (ZDDV-1-UPB2)

Uvedba mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobave odpadkov, ostankov in rabljenega materiala ter storitev iz Priloge III a ZDDV-1

Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 52/07, 33/09 in 85/09) v točki d) prvega odstavka 76.a člena določa, da mora DDV plačati davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, kateremu se opravijo dobave odpadkov, ostankov in rabljenega materiala ter storitev iz Priloge III a tega zakona. V pojasnilu DURS številka 4230-356/2009-1, ki je dostopno na spletni strani DURS, je v zvezi z uporabo mehanizma obrnjene davčne obveznosti v primerih dobav odpadkov, ostankov in …

Preberi do konca - Uvedba mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobave odpadkov, ostankov in rabljenega materiala ter storitev iz Priloge III a ZDDV-1

Obresti iz naslova blagovnih kreditov

V zvezi z obravnavanjem obresti iz blagovnih kreditov pojasnjujemo:

Blagovni krediti se po DDV zakonodaji obravnavajo kot posojila, dana v denarni obliki, zato tudi obresti, ki jih dobavitelj blaga oziroma storitve zaračuna kupcu zaradi odloženega plačila in, ki se nanašajo na plačila po opravljeni dobavi blaga, predstavljajo transakcijo, ki je oproščena plačila DDV.

V skladu s 4. a točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 52/07, 33/09 in 85/09) oproščeno …

Preberi do konca - Obresti iz naslova blagovnih kreditov
1 4 5 6 7