Osnutek predloga Zakona o podpornem okolju za podjetništvo v javni obravnavi do 25. 5. 2016

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo osnutek predloga Zakona o podpornem okolju za podjetništvo.

Ministrstvo za in tehnologijo je pripravilo osnutek predloga Zakona o podpornem okolju za . določa aktivnosti za in nosilce podpornega okolja ter organiziranost na tem področju in opredeljuje postopke za dodeljevanje sredstev za izvajanje razvojnih nalog in programov.

Nov zakon temelji na dosedanjih izkušnjah na področju zagotavljanja storitev podpornega okolja za podjetništvo ter postopkov za dodeljevanje sredstev za spodbujanje podjetništva.

Ključne rešitve so:

  • pripraviti podlago za sprejem podzakonskih aktov (pravilniki) in strateških dokumentov (program),
  • zagotoviti celovite storitve na enem mestu na področju celotne Slovenije, zato smo določili mrežo VEM točk kot ključno mrežo na lokalnem nivoju za zagotavljanje informiranja, svetovanja in drugih brezplačnih storitev za potencialne podjetnike in delujoča podjetja ter Javno agencijo RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije kot nacionalno točko VEM,
  • povezati podjetniško in v enovito celoto, kar omogoča povezovanje storitev na nacionalnem nivoju v okviru javne agencije,
  • zagotoviti zakonodajo, ki bo upoštevala vpliv na , zato smo opredelili ministrstvo pristojno za , da izvaja nadzor nad pripravo presoje vplivov predpisov na ,
  • omogočiti učinkovito delovanje finančnega okolja preko uvedbe prvovrstnosti garancij in večje izpostavljenosti javnega sklada z vidika kapitalskih naložb,
  • uvesti nove postopke dodeljevanja sredstev (, postopek pri finančnih instrumentih, drug postopek), ki omogočajo večjo fleksibilnost in hkrati ohranjajo transparentnost dodeljevanja sredstev.

Zainteresirana javnost lahko svoje pisne pripombe in predloge posreduje na elektronski naslov gp.mgrt(at)gov.si do 25. maja 2016.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 11. 5. 2016, http://www.mgrt.gov.si/

Sorodni članki: