Za podaljševanje delovne aktivnosti na voljo 5,6 milijona evrov

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je objavilo javni razpis za podporo aktivnostim za podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela. Za izvedbo razpisa je na voljo 5,6 milijona evrov, od tega bo 80 odstotkov prispeval . Rok za oddajo vlog je 10. april 2017.

sledi reševanju problematike zaposlenosti starejših v obeh slovenskih kohezijskih regijah, in sicer z izvajanjem projektov v podporo reformam na tem področju ter z vlaganjem v usposabljanja in motiviranje zaposlenih, zlasti starejših od 45 let.

Z javnim razpisom želi ministrstvo podpreti aktivnosti, ki bodo vplivale na znižanje trajanja odsotnosti z dela in na povečanje deleža oseb, ki so v podprtih podjetjih pripravljene delati dlje.

S celostnim pristopom in sistematičnimi aktivnostmi naj bi z razpisom vplivali na znižanje trajanja odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe in spodbujanje uvajanja ukrepov za lažje vključevanje delavcev v delo po daljši odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe. Poleg tega bo omogočeno prilagajanje dela posamezniku z ustreznim oblikovanjem delovnega mesta in delovnega okolja.

To naj bi prispevalo k dvigu deleža delovno aktivnega prebivalstva, spodbujalo promocijo zdravja na delovnem mestu in lažje uvajanje ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.

Cilj razpisa je tudi zmanjšati obseg predčasnega upokojevanja, odpraviti negativne stereotipe o starejših delavcih v slovenski družbi, izboljšati menedžment starejših delavcev in spodbujati ukrepe za medgeneracijsko sodelovanje v organizaciji.

Razpis naj bi prispeval tudi k širšemu osveščanju in informiranju o pomenu aktivnega in zdravega staranja.

Vir: STA, 3. 3. 2017, www.sta.si

Sorodni članki: