Odbitek DDV od večnamenskih vozil

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV zvezi s problematiko odbitka DDV pri večnamenskih vozilih vezano na 106. člen Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11 in 108/11, v nadaljevanju PZDDV), nazadnje spremenjen s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 82/11) v nadaljevanju izdajamo naslednje pojasnilo:

Po predhodno veljavni določbi 106. člena PZDDV so osebni avtomobili …

Preberi do konca - Odbitek DDV od večnamenskih vozil

Obdavčitev plovil tujcev z vidika ZDVP in ZDDV-1

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoPrejeli smo vprašanja tujcev – rezidentov držav članic Evropske Unije, glede obdavčitve plovil v Republiki Sloveniji, ki bi jih vpisali v evidenco (register) plovil pri Upravi za pomorstvo (Koper, Izola, Piran). Prav tako jih je zanimalo, ali morajo poleg davka na vodna plovila, plačati tudi davek na dodano vrednost.

V nadaljevanju odgovarjamo na zastavljeno vprašanje:

1. Zakon o davku na vodna plovila

Davek na vodna plovila plačujejo na podlagi Zakona o davku na vodna plovila – ZDVP (Uradni list …

Preberi do konca - Obdavčitev plovil tujcev z vidika ZDVP in ZDDV-1

Osnova za izračun olajšave za zaposlovanje po 55.b in 56. členu ZDDPO-2

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV zvezi z uveljavljanjem olajšave za zaposlovanje po 55b. členu in olajšave za zaposlovanje invalidov po 56. členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10 in 59/11) smo od zavezanca prejeli vprašanje, katere zneske je mogoče upoštevati kot plače, ki so osnova za izračun olajšave:

  • II. bruto (tj. vključno s prispevki delodajalca, ki se sicer po SRS 15.24 a, č in f ne štejejo
Preberi do konca - Osnova za izračun olajšave za zaposlovanje po 55.b in 56. členu ZDDPO-2

Javni razpis UREZRKO nepovratne finančne spodbude za ukrepe za povečanje energijske učinkovitosti v industriji, storitvenem in javnem sektorju

25.04.2012 0

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov oziroma naložb za povečanje učinkovitosti rabe električne energije, s ciljem zmanjšanja rabe električne energije in energije pri končnih odjemalcih. Finančne spodbude so namenjene investitorjem v gospodarstvu za naložbe v vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav na področju razsvetljave, izrabe odpadne toplote, frekvenčnih pretvornikov za črpalke in ventilatorje, regulacijskih sistemov in sistemov upravljanja z energijo ter elektromotornih pogonov.

Predmet financiranja so nove naložbe, kar pomeni naložbe, za katere je …

Preberi do konca - Javni razpis UREZRKO nepovratne finančne spodbude za ukrepe za povečanje energijske učinkovitosti v industriji, storitvenem in javnem sektorju

Računovodski opomnik za 20.04.2012

informator-racunovodstvo-vitagoInformator Poslovnega kluba Računovodstva Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih in računovodskih obveznosti:

 

  • Poročanje Banki Slovenije – mesečno poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti – transakcije – SN-T
  • Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
  • Predložitev obračuna DDV-O
  • Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot – v letu 2012 (zadnji dan prijave v krog pobota)
  • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih – BST
  • Poročanje Banki Slovenije
Preberi do konca - Računovodski opomnik za 20.04.2012

Odbitek DDV od nabave večnamenskih vozil

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV zvezi z odbitkom DDV od nabave večnamenskih vozil po spremembi 106. člena pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Ur. l. RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10 in 82/11) pojasnjujemo:

V prvem odstavku 106. člena pravilnika je določeno, da so osebni avtomobili iz c) točke 66. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3, 18/11 in 78/11) motorna vozila pod tarifno …

Preberi do konca - Odbitek DDV od nabave večnamenskih vozil
1 2 3 5