Javni razpis P1 plus 2016 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Predmet razpisa: Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka Vipa d.d., Banka Koper d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., UniCredit Banka Slovenije d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Hranilnica in posojilnica Vipava d.d. ter Delavska hranilnica d.d. Ljubljana.

Produkt …

Preberi do konca - Javni razpis P1 plus 2016 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Prvi javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb

mraPredmet razpisa: Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in načrtujejo manjše začetne naložbe na območju občin Kungota, Hoče-Slivnica, Mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi (v nadaljevanju: upravičeno območje).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje manjših začetnih naložb v mikro, malih in srednje velikih podjetjih iz upravičenega območja, ki bodo pridobila garancije za bančne kredite, ki jih bosta podelili Mariborska razvojna agencija p.o. in RRA Koroška d.o.o. v sodelovanju z …

Preberi do konca - Prvi javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb

Podjetniški sklad z novimi razpisi za mala in srednja podjetja

money-350x220Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS (Št. 17, Datum: 13. 3. 2015) objavil pet razpisov za povratne in nepovratne vire financiranja v skupni višini 88,8 milijona evrov, ki bodo prispevali k zagonu gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest. Na voljo so garancije s subvencijo obrestne mere ter spodbude za zagon inovativnih podjetij in zagon podjetij na problemskih območjih.

  • Javni razpis – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 2015)
  • Javni razpis – Garancije Sklada
Preberi do konca - Podjetniški sklad z novimi razpisi za mala in srednja podjetja

Javni razpis – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 2015)

Predmet razpisa: Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju bankami.

spsNamen produkta je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo …

Preberi do konca - Javni razpis – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 2015)

Javni razpis – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektom (P1 TIP 2015)

Predmet razpisa: Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z bankami.

spsNamen produkta je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju.

Še posebej je produkt namenjen podjetjem, ki intenzivno sodelujejo z institucijami znanja in so že sodelovala na domačih ali mednarodnih razpisih s področja razvojno raziskovalnih projektov.

Ugodnost kredita je izražena v …

Preberi do konca - Javni razpis – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektom (P1 TIP 2015)

Pojasnilo glede upoštevanja ugodnosti po pogodbi s slovenskim podjetniškim skladom o izdaji garancije in subvencioniranju obrestne mere v povezavi z olajšavo za investiranje

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV zvezi z uveljavljanjem olajšave za investiranje po 55.a členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12 in 94/12) oziroma po 66.a členu Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12 in 94/12) je bilo izpostavljeno vprašanje, ali v primeru družbe oziroma samostojnega podjetnika, ki ima s Slovenskim podjetniškim skladom sklenjeno pogodbo o …

Preberi do konca - Pojasnilo glede upoštevanja ugodnosti po pogodbi s slovenskim podjetniškim skladom o izdaji garancije in subvencioniranju obrestne mere v povezavi z olajšavo za investiranje
1 2 3