Splošni ukrepi kako najboljše zaščititi svoje poslovanje z vidika goljufij DDV

Na kratko lahko strnemo ukrepe s katerimi bi davčni zavezanci kar najbolje zaščitili svoje poslovanje:

 • dobro poznavanja poslovanja v svoji dejavnosti;
 • dobro poznavanje svojih dobaviteljev;
 • dobro poznavanje svojih kupcev;
 • da je transakcija na izgled resnična in da obstaja tudi dober občutek o resničnosti transakcije
 • da uporabite “razumne” kontrole in sicer:
  • preveriti ali blago, ki ga kupujete obstaja in da je takšno kot je opisano,
  • preveriti integriteto vaših kupcev in prodajalcev,
  • preveriti obstoj komercialne in razvojne možnosti transakcij,
  • preveriti realističnost
Preberi do konca - Splošni ukrepi kako najboljše zaščititi svoje poslovanje z vidika goljufij DDV

Katere preventive bi moral narediti davčni zavezanec pri sklepanju poslov, da bi se prepričal, da določena transakcija ni del utaje DDV?

Najprej se mora vsak davčni zavezanec zavedati, da je lahko v določenih primerih odgovoren za plačilo utajenega DDV in da je sklepanje večjih poslov z “neznanimi” dobavitelji, s finančnega stališča lahko enako nevarno, kot sklepanje večjih poslov s kupci za katere nima podatka o njihovi likvidnosti oziroma sposobnosti plačevanja dolgov ob zapadlosti.

Natančnega odgovora na vprašanje, katere vse preveritve je potrebno narediti v vsakem posameznem primeru, da bi se davčni zavezanec prepričal, da posamezna transakcija ni del goljufije DDV …

Preberi do konca - Katere preventive bi moral narediti davčni zavezanec pri sklepanju poslov, da bi se prepričal, da določena transakcija ni del utaje DDV?

Kako prepoznati ”missing trader” podjetje?

Za t.i. neplačujoči gospodarski subjekt oziroma “missing trader” podjetje so značilni sledeči pokazatelji oziroma indikatorji:

 • tipično “papirna”družba (obstaja samo na papirju);
 • praviloma nastane iz “speče”družbe, ki si pridobi identifikacijsko številko za namene DDV – v večini primerov je to t.i. novoregistrirani zavezanec za DDV
 • v določenih primerih družba formalno sploh ne obstaja, ampak se za namene utaje, zlorabi identifikacijska številka za namene DDV drugega davčnega zavezanca;
 • resnični lastnik (ustanovitelj) družbe oziroma zakoniti zastopnik je skrit za t.i. “slamnatim” lastnikom
Preberi do konca - Kako prepoznati ”missing trader” podjetje?

Kateri indikatorji kažejo na to, da je določena transakcija povezana z utajo DDV tipa ”missing trader” oziroma davčno utajo tipa ”vrtiljak”

Značilnosti dobavitelja

 • Dobavitelj je novoregistrirani davčni zavezanec za DDV (novoregistrirani zavezanec za DDV je zavezanec v prvih dvanajstih mesecih poslovanja od pridobitve DDV številke);
 • Dobavitelj svoje dejavnosti ne oglašuje (časopisi, TV, radio, internet, …)
 • Dobavitelja nima nobenih referenc (zgodovine) glede ponujenih poslov;
 • Zakoniti zastopnik družbe je mlajša oseba, brez ustreznih strokovnih znanj o poslu, ki ga ponuja;
 • Zakoniti zastopnik je tuj državljan;
 • Dobavitelj ni registriran oziroma nima ustreznih dovoljenj za izvajanje določenih poslov;
 • Dobavitelj je brez ustreznih sredstev za
Preberi do konca - Kateri indikatorji kažejo na to, da je določena transakcija povezana z utajo DDV tipa ”missing trader” oziroma davčno utajo tipa ”vrtiljak”

Kdaj šteti, da je davčni zavezanec ”vedel oziroma bi moral vedeti”, da posluje z ”missing trader” podjetji oziroma, da je določena transakcija del utaje DDV

Pojem “vedeti oziroma bi moral vedeti” je mogoče uporabiti v primerih, ko davčni zavezanec pri sklepanju poslov:

 • namenoma prezre določene okoliščine oz. posluje z enim “zaprtim”očesom ali
 • namenoma oziroma nepremišljeno ne izvede poizvedb oziroma preveritev, ki bi jih poštena in razumna oseba naredila;

  oziroma pri sklepanju poslov:

 • obstaja vedenje o okoliščinah posla, ki pošteni in razumni osebi kažejo na to, da gre pri določenem poslu za goljufijo oziroma davčno utajo ali
 • obstaja vedenje o okoliščinah posla, ki bi pri
Preberi do konca - Kdaj šteti, da je davčni zavezanec ”vedel oziroma bi moral vedeti”, da posluje z ”missing trader” podjetji oziroma, da je določena transakcija del utaje DDV

Posledice, ki jih prinaša poslovanje z goljufivimi oziroma ”missing trader” podjetji

Tako kot tudi ostale davčne uprave v Evropski skupnosti je tudi Davčna uprava Republike Slovenije pri izvajanju davčnega inšpekcijskega nadzora dolžna uporabljati prej navedeno sodbo sodišča ES.

V tem smislu davčna uprava napoveduje poostren boj proti tovrstnim goljufijam in bo v postopkih davčnega inšpekcijskega nadzora, kjer bo ugotovljeno poslovanje z “missing trader” podjetji, dosledno uporabljala sodbo sodišča ES in bo v svojih postopkih izvajala ugotovitveni postopek za razkritje objektivnih okoliščin oziroma elementov, ki bi dokazovali, da je davčni zavezanec …

Preberi do konca - Posledice, ki jih prinaša poslovanje z goljufivimi oziroma ”missing trader” podjetji
1 2