Aktualni programi za spodbujanje zaposlovanja

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanjeV okviru programov spodbujanja zaposlovanja vam omogočamo subvencije oziroma delno povračilo stroškov za zaposlitev novih sodelavcev.

Dodelimo vam lahko subvencije za nove zaposlitve, povrnemo prispevke delodajalca za novozaposlene sodelavce ali sofinanciramo stroške zaposlitev v javnih delih.

Nepovratna sredstva lahko pridobite za zaposlitev brezposelnih.

Poglejte si aktualne programe:

  • Povračilo prispevkov delodajalcem na območjih z visoko brezposelnostjo
    Ste podjetje, ki je tržno usmerjeno? Imate sedež na območju Hrastnika, Radeč, Trbovelj, Maribora z okoliko ali Pokolpja? Program spodbujanja regionalne konkurenčnosti
Preberi do konca - Aktualni programi za spodbujanje zaposlovanja

Prednosti zaposlovanja invalidov

Invalidska podjetja dobijo z zaposlovanjem invalidov kar nekaj ugodnosti; paziti pa morajo, da ne diskriminirajo delavcev s posebnimi potrebami

Oprostitev plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, finančne nagrade, povrnjeni stroški so med spodbudami, zaradi katerih se podjetjem splača zaposlovati invalide.

Prednosti zaposlovanja invalidov so številne spodbude invalidskim podjetjem, ki jih pod določenimi pogoji predvideva zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Javni razpisi Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (SVZI) omogočajo finančne spodbude delodajalcem za zaposlitev invalidov oziroma …

Preberi do konca - Prednosti zaposlovanja invalidov

Pojasnilo v zvezi s plačevanjem prispevkov za socialno varnost po 1.1.2012 za invalidska podjetja in zaposlitvene centre

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoNa podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – ZZRZI-C, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 87/11, se s 1. 1. 2012 spreminja oprostitev plačevanja prispevkov za socialno varnost za invalidska podjetja.

I. Oprostitev plačila prispevkov za invalidska podjetja po 1. 1. 2012

Oprostitev plačila prispevkov za invalidska podjetja po 1. 1. 2012 v celoti ureja novi 74. člen ZZRZI in ne več prvi odstavek 226. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju …

Preberi do konca - Pojasnilo v zvezi s plačevanjem prispevkov za socialno varnost po 1.1.2012 za invalidska podjetja in zaposlitvene centre