Banke ukinjajo TKDIS format

Postopna

Vsi, ki za poslovanje v podjetju uporabljate e-banko, uvažate datoteke s plačilnimi nalogi, ki vam jih pripravi računovodstvo, bodite pozorni na spremembe, ki jih prinaša Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, ki poleg ostale zakonodaje s področja izvajanja plačilnih storitev predpisuje zagotavljanje celovitih informacij o prejemnikih plačil. Ker TKDIS format ne vsebuje potrebnih podatkov za zagotavljanje celovitih informacij o prejemnikih plačil, v bankah načrtujejo postopno ukinitev TKDIS formata. Predvideno bo tkdis format ukinjen do marca 2011. Da bi se vnaprej izognili težavam, ki bi jih ukinitev lahko povzročila, že pozivajo, da čimprej pričnete s prehodom na enega od zakonsko skladnih formatov. Zakonsko skladni formati, ki so že nekaj časa v uporabi so XML ISO SEPA, ZBS XML, SWIFT in B2B.

Kako pravilno izpolniti plačilni nalog glede na različne modele sklicev?

Pri izpolnjevanju podatka sklicevanja na številko obremenitve oz. odobritve se uporabljajo kontrolni modeli, ki pomenijo različne kombinacije kontrol posameznih sklopov podatkov v sklicevanju na številko. Ne glede na izbrani model kontrole pri izpolnjevanju in uporabi kontrolnih modelov, veljajo naslednja splošna pravila. Poleg kontrole vsebine znakov je pri vpisovanju vzpostavljena tudi kontrola celotnega števila vnešenih znakov:

  1. v sklicu je lahko največ 20 številk in največ dva pomišljaja (-),
  2. v sklicu so lahko največ trije sklopi podatkov P1- P2 – P3, ločeni s pomišljajem,
  3. vsak sklop je lahko dolg največ 12 znakov.

Izjeme pri izpolnjevanju

  • Prva izjema je sklic po modelu 99, ki je obvezno brez podatkov v polju sklicevanja na številko.
  • Druga izjema je sklic, ki se uporablja pri posebnih položnicah, saj je sklic omejen na en sklop in na največ 13 znakov.
  • Tretja izjema je, da ima lahko pri modelu 00 en sklop tudi 13 znakov- enako kot pri pravilih za model 12.

Pravila pravilnega vnosa/uvoza podatkov za posebne položnice

  1. V primeru, da boste za plačilo posebne položnice uporabili BN02 nalog, v polje model vnesite 12, v polje sklic pa prepišite sklic, ki ga imate na posebni položnici,
  2. v primeru, da vam podatke o plačilnih nalogih pripravljajo v računovodskih programih in jih potem prek datoteke uvozite , pri plačilih posebnih položnic v polju model obvezno vnesite model 12, saj je le-ta dovoljen.

Vir: poslovne banke, BSI

Sorodni članki: