Priročnik: Odlog in obročno odplačevanje davka – poslovni subjekti (junij 2016)

Ugodnejši načini odplačevanja davkov za poslovne subjekte

Poslovni subjekt, ki davka ne zmore plačati v enkratnem znesku, ima naslednje možnosti:

  1. v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog za obdobje 24 mesecev (ugotavljajo se kriteriji za nastanek hujše gospodarske škode).
  2. Plačilo davka v največ 60 mesečnih obrokih (velja samo za srednja in velika podjetja, ne ugotavljajo se kriteriji za nastanek hujše gospodarske škode, predložiti je potrebno pravnomočni sklep o potrjenem sporazumu o finančnem prestrukturiranju).
  3. Plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog za obdobje 24 mesecev (ne ugotavljajo se kriteriji za nastanek hujše gospodarske škode, predložiti pa je potrebno ustrezen instrument zavarovanja ali dovoliti vknjižbo zastavne v ustrezen register).

Za odobritev odloga ali obročnega odplačevanja davka je potrebno vložiti vlogo.

Priročnik je dosegljiv na tej povezavi:

Sorodni članki: