V EU se razvija ideja o Erasmusu za mala in srednja podjetja

V EU se razvija ideja o vzpostavitvi programa za spodbujanje mobilnosti zaposlenih v mikro, malih in srednjih podjetjih po vzoru Erasmusa za izmenjavo študentov. Letošnji pilotni projekt MobiliseSME je pokazal, da je ideja izvedljiva. A cilj, da se jo vključi že v naslednji večletni proračun EU, je ambiciozen.

Kar 99,8 odstotka podjetij v EU je malih in srednjih. Leta 2015 je okoli 23 milijonov teh podjetij v nefinančnem sektorju zaposlovalo 90 milijonov ljudi in proizvedlo okoli 3900 milijard evrov dodane vrednosti, izpostavljajo snovalci projekta.

V EU že obstajajo programi, ki spodbujajo tudi mobilnost delavcev, na primer Eures, EaSI in za mlade podjetnike, ni pa še takšnega, ki bi se osredotočal prav na izmenjave zaposlenih v malih in srednjih podjetjih. To vrzel naj bi zapolnil .

Projekt MobiliseSME

Namen projekta MobiliseSME, financiranega iz evropskega proračuna, je bil oceniti izvedljivost ideje in utreti pot za evropsko shemo mobilnosti za zaposlene v mikro, malih in srednjih podjetjih, po vzoru programa Erasmus za univerzitetne študente.

Vodilni partner pri izvedbi projekta je evropska zveza European Entrepreneurs CEA-PME s sedežem v Bruslju, ki združuje 17 nacionalnih prostovoljnih združenj, kar je več kot 600.000 podjetij z več kot 14,5 milijona zaposlenih.

Te dni se bo zvezi predvidoma pridružil tudi Slovenian Business Club.

V pilotnem projektu je sodelovalo 59 podjetij iz 23 sektorjev ter 16 držav EU in Turčije. Najbolj dejavna so bila nemška, španska, madžarska in estonska podjetja. 82 odstotkov izmenjav je trajalo dva tedna, 14 odstotkov pa štiri tedne.

Slovenija ni bila partnerica v projektu, se je pa Slovenec Marko Skolaris udeležil izmenjave v britansko podjetje ERA (Expense Reduction Associates), pri čemer je šlo za dveh podjetij za na področju poslovanja.

Do septembra letos so podjetja izvedla več kot 50 izmenjav. Okoli 350 podjetij je izrazilo zanimanje za projekt, okoli 100 je objavilo obvestila, da iščejo partnerje. Na podlagi ugotovitev pilotnega projekta njegovi snovalci sklepajo, da bi lahko bilo v EU do 1000 izmenjav na leto.

Zanimanje za izmenjave so večinoma izražala z manj kot petimi zaposlenih ali samozaposleni. Avtorji pilotnega projekta sicer v resnici pričakujejo, da bi v izmenjavah sodelovalo največ malih ali velikih mikro podjetij z več kot pet zaposlenimi.

Najobetavnejši sektorji za izmenjave so po mnenju avtorjev projekta informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), komunikacije in trženje ter poslovne storitve.

Podjetja bi raje poslala svoje ljudi drugam, kot gostila tuje delavce. Več zanimanja za pošiljanje delavcev je v novih članicah, zlasti v stare članice, pri čemer ni primerljivega interesa v starih članicah za pošiljanje delavcev v nove članice.

Najbolj priljubljeni cilji za izmenjave so zahodne in severne članice unije, zlasti Nemčija in Velika Britanija. Od trinajstih novih članic, ki so se uniji pridružile od leta 2004 naprej, ni nobene med dvanajstimi najbolj zaželenimi cilji.

Stroški projekta MobiliseSME znašajo okoli 1,42 milijona evrov; posamezna izmenjava stane po okvirnih ocenah od 6700 do 11.170 evrov.

Smiseln naslednji korak pilotnega projekta v pobudo, ki bi vključevala celotno EU, kandidatke za članstvo v uniji iz Zahodnega Balkana in nekatere sosednje države, na primer Norveško in Islandijo.

To nadgradnjo bi bilo potrebno izvesti čim prej naslednje leto, saj bo potrebnega še precej lobiranja v kompleksni strukturi Evropske komisije in v Evropskem parlamentu.

Vir: STA, www.sta.si

Sorodni članki: