V Bruslju podpisan trgovinski sporazum s Kanado

60 milijard evrov na leto znaša blagovna menjava med Kanado in EU.

Po zapletu v Belgiji, kjer je regionalni parlament Valonije najprej nasprotoval podpisu, sta EU in prejšnji konec tedna podpisali sporazum Ceta, ki bo olajšal trgovanje med Kanado in Evropo. Kratica Ceta v prevodu pomeni celovit gospodarski in (angl. Comprehensive Economic and Trade Agreement). Gre za prostotrgovinski sporazum med Evropsko unijo in Kanado.

Sporazum obljublja pomoč pri ustvarjanju novih delovnih mest in večjo gospodarsko rast obeh podpisnic. Odpravljene bi bile carinske dajatve na industrijsko blago in znižane druge carinske dajatve, bolj izenačeni pogoji poslovanja podjetij, olajšana prodaja storitev evropskim podjetjem v Kanado in s tem omogočeno na kanadskih javnih razpisih. Kanadska podjetja pa bi bila spodbujena k večjim naložbam v EU. Poleg tega sporazum prinaša še nekatere ugodnosti, denimo nižje cene in večjo izbiro blaga za kupce, zaščita izumiteljem in umetnikom iz EU in medsebojno priznavanje profesionalnih kvalifikacij in dokazil med podpisnicama.

Blagovna menjava med Kanado in EU letno znaša okrog 60 milijard evrov. Kanada je 12. najpomembnejša trgovinska partnerica EU, obrnjeno pa je EU Kanadi druga (prve so ZDA).

Podpis sporazuma je bil predviden že za 27. oktober, vendar so vrh EU-Kanada zaradi zapletov pri potrjevanju sporazuma v Belgiji preložili. Valonci, sprva veliki nasprotniki Cete, so v dodatnih pogajanjih dosegli, da bo o sistemu za razreševanje sporov med in državo presojalo tudi Sodišče EU in dobili zagotovilo, da sporazum ne bo posegal v belgijski socialni sistem.

Ceta bo začel veljati šele po potrditvi v evropskem parlamentu (predvidoma decembra ali januarja), nato pa ga bodo morali ratificirati še parlamenti članic EU. Po uradnem podpisu sporazuma se bo sicer lahko začela njegova začasna uporaba.

Vir: http://manager.finance.si/, Avtor: Roza Kodelja

Sorodni članki: