Javni poziv delodajalem za oddajo potreb po štipendistih v Zasavju

24.04.2009 0

Predmet poziva

Predmet poziva je izbor delodajalcev za vključitev v ENOTNO REGIJSKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO Zasavje v šolskem/študijskem letu 2009/2010.
Pravico do vključitve v RŠS za izvajanje kadrovskega štipendiranja potrebnega kadra imajo delodajalci, ki so pravne osebe javnega ali zasebnega prava ali fizične osebe s sedežem ali prebivališčem na območju razvojne regije in se prijavijo na javni poziv s predpisanimi obrazci in izjavami ter izpolnjuje naslednje pogoje skladno s Pravilnikom o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem.

Prijave z zahtevano vsebino …

Preberi do konca - Javni poziv delodajalem za oddajo potreb po štipendistih v Zasavju

Oprostitev plačila DDV za transakcije, povezane s športom

V zvezi s temo o oprostitevi plačila DDV za transakcije, povezane s športom, posredujemo naslednje Pojasnilo DURS, št. 4230-22/2009-2, 10. 4. 2009;

Davčni zavezanec sprašuje, ali so dejavnosti v okviru aktivnih tednov mladih, ki jih organizira športno društvo, oproščeni plačila DDV. V okviru programa se izvajajo tako športne aktivnosti kot tudi druge aktivnosti, ki niso neposredno povezane s športom (risanje, ogledi, družabne igre, zaključno druženje). Kot izhaja iz programa, se v okviru ponudbe zagotavljajo predvsem športne vsebine, s katerimi …

Preberi do konca - Oprostitev plačila DDV za transakcije, povezane s športom

Oddajanje počitniške nepremičnine na Hrvaškem

Glede vprašanj v zvezi z oddajanjem počitniške nepremičnine na Hrvaškem, navajamo naslednje Pojasnilo DURS, št. 4230115/2009-04, 9. 4. 2009;

V zvezi z vprašanjem glede oddajanja nepremičnin v lasti slovenske pravne osebe, ki leži na Hrvaškem, in s katero lahko po hrvaški zakonodaji upravlja le pravna oseba s sedežem na Hrvaškem, odgovarjamo:

  1. Obdavčitev z davkom na dodano vrednost
    Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, 117/06 in 52/07) v 3. členu določa, da se DDV obračunava
Preberi do konca - Oddajanje počitniške nepremičnine na Hrvaškem

Upoštevanje dajanja v najem nepremičnin v obdavčljiv promet iz 94. člena ZDDV-1

Glede upoštevanja dajanja v najem nepremičnin v obdavčljiv promet iz 94. člena ZDDV-1, posredujemo naslednje Pojasnilo DURS, št. 4230-84/2009-2, 8. 4. 2009;

Davčni zavezanec sprašuje, katere transakcije se štejejo za transakcije z nepremičninami, kot jih določa tretja alineja sedmega odstavka 94. člena ZDDV-1.

V zvezi z navedenim odgovarjamo:

Transakcije z nepremičninami pomenijo dobave nepremičnin in druge storitve neposredno povezane z nepremičninami, kot je na primer dajanje nepremičnin v zakup ali najem.

Na podlagi določbe sedmega odstavka 94. člena Zakona …

Preberi do konca - Upoštevanje dajanja v najem nepremičnin v obdavčljiv promet iz 94. člena ZDDV-1
1 2 3 4