Zakonodajne novosti s področja računovodstva

30.11.2010 0

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.


Letni program statističnih raziskovanj za 2011 (velja od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011)
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201093

Zakon o interventnih ukrepih (ZIU)
http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010094.pdf

Sklep o dopolnitvah Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2010
http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010094.pdf

Sklep o mejnem znesku za pridobitev pravice do varstvenega dodatka od 1. januarja 2010
http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010094.pdf

Sklep o najnižji pokojninski osnovi
http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010094.pdf

Sklep o najvišji pokojninski osnovi
http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010094.pdf

Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov…

Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva

Računovodski opomnik za 30.11.2010

informator-racunovodstvo-vitagoInformator Poslovnega kluba Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih obveznosti:


 • Zahteva za ugotavljanje davčne osnove dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov – za leto 2011
 • Predložitev obračuna DDV in plačevanje davčne obveznosti
 • Predložitev poročila o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1
 • Poročanje pravnih oseb o plačah – obrazec 1-ZAP/M
 • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti – SKV
Preberi do konca - Računovodski opomnik za 30.11.2010

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2010

30.11.2010 0
 1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu septembra 2010 v primerjavi z avgustom 2010 je bil 0,002.
 2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca septembra 2010 je bil 0,028.
 3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca septembra 2010 je bil 0,003.
 4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu septembra 2010 v primerjavi z istim
Preberi do konca - Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2010

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2010

30.11.2010 0
 1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu avgusta 2010 v primerjavi z julijem 2010 je bil 0,001.
 2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca avgusta 2010 je bil 0,026.
 3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca avgusta 2010 je bil 0,003.
 4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu avgusta 2010 v primerjavi z istim
Preberi do konca - Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2010

Obvestilo o načinu vodenja poslovnih knjig za leto 2011 za samostojne podjetnike

informator-racunovodstvo-vitagoZavezanci morajo o izbranem sistemu vodenja poslovnih knjig (dvostavno ali enostavno knjigovodstvo) ob začetku poslovanja obvestiti pristojni davčni organ najpozneje v osmih dneh po začetku poslovanja. Zavezanci morajo o spremembi sistema vodenja poslovnih knjig obvestiti pristojni davčni organ najpozneje do 31. decembra tekočega leta za naslednje davčno leto. Med letom se izbrani sistem vodenja poslovnih knjig ne sme spremeniti.

 • Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (Uradni list RS 138/2006) in
 • Pravilnik
Preberi do konca - Obvestilo o načinu vodenja poslovnih knjig za leto 2011 za samostojne podjetnike

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

Na podlagi prvega in drugega odstavka 31. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

1. člen

V Pravilniku o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (Uradni list RS, št. 138/06) se tretji odstavek 1. člena spremeni tako, da se …

Preberi do konca - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
1 2 3 9