Na kaj morajo biti podjetja pozorna pri prodoru na tuje trge?

31.12.2011 0

Svetovno gospodarstvo se sooča z velikimi izzivi – arabski svet so zajeli nemiri in ohromili tamkajšnje gospodarstvo, Evropa išče izhod iz dolžniške krize, težišče moči pa se z zahoda vse bolj preveša na vzhod. Podjetja morajo biti pozorna na spremembe v svetu, zato sledi nekaj praktičnih nasvetov, na kaj biti pozoren pri prodoru na tuje trge.

Živimo v času, ko se karte v svetu delijo na novo. Razvite države iščejo načine, kako pospešiti šibko gospodarsko rast, in nekateri strokovnjaki …

Preberi do konca - Na kaj morajo biti podjetja pozorna pri prodoru na tuje trge?

Kako poslovati v Avstriji?

30.12.2011 0

Ne pozabite prijaviti delavcev in jim izplačati avstrijskih plač

Katere so pasti poslovanja v Avstriji? Po uveljavitvi zakona o boju proti socialnemu in plačilnemu dumpingu letos spomladi bodite pozorni predvsem na plačevanje delavcev. Ti vas bodo stali več kot v Sloveniji, tudi če jih pripeljete od doma.

Kršitve zakonov, v katere se lahko povsem nenamerno ujamete, vas lahko v Avstriji stanejo tudi več tisoč evrov. In inšpektorji so zelo delavni, tudi na terenu.

Na kaj morate biti pozorni?

  • Ali
Preberi do konca - Kako poslovati v Avstriji?

Objavljeno javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2012

29.12.2011 0

Zavod RS za zaposlovanje je v četrtek, 8. 12. 2011, objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2012. Za javno povabilo je namenjenih okvirno 18.700.000,00 EUR, ponudbe pa lahko izvajalci javnih del že posredujejo na pristojne območne službe Zavoda RS za zaposlovanje. Vse prejete ponudbe se bodo obravnavale po vrstnem redu prispetja, zato bo čas prispetja ponudbe vplival na izbor ponudbe.

V letu 2012 se začnejo javna dela izvajati na podlagi Zakona o urejanju trga …

Preberi do konca - Objavljeno javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2012

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje storitev za trg dela

28.12.2011 0

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje storitev za trg dela je izbor koncesionarjev za opravljanje storitve za trg dela, in sicer storitve vseživljenjske karierne orientacije.

Storitev vseživljenjske karierne orientacije po tem javnem razpisu obsega izvedbo aktivnosti Učenje veščin vodenja kariere, in sicer izvedbo delavnic tipa B, C in D (delavnica tipa B je namenjena aktivaciji brezposelnih oseb, starejših od 50 let, delavnica tipa C se izvaja za neposredno zaposljive osebe, pri katerih niso bile prepoznane …

Preberi do konca - Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje storitev za trg dela

Kako prožen in varen je trg dela v Sloveniji?

V Sloveniji je leta 2010 imelo okoli 17 % zaposlenih zaposlitev za določen čas, okoli 9 % zaposlenih je opravljalo dela z delovnim časom, krajšim od polnega, na enega samozaposlenega pa je bilo okoli 7 zaposlenih.

Prožna varnost zadeva tako delodajalce kot delojemalce. Delodajalci si prizadevajo za večjo prožnost predvsem v smislu lažjega prilagajanja delovne sile gospodarskim razmeram. Večja prožnost delovne sile naj bi tako zagotavljala podjetjem večjo učinkovitost. Prožnost zaposlitve obenem pomeni manjšo varnost in večjo negotovost zaposlitve …

Preberi do konca - Kako prožen in varen je trg dela v Sloveniji?

Umestitev nakupa vinjete med stroške podjetja

Kako umestiti nakup vinjete med stroške podjetja v primeru službenega potovanja z lastnim avtomobilom ali z avtomobilom, ki je službeni, a ga delojemalec uporablja v privatne namene. Povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju se ne všteva v davčno osnovo, če je dokumentirano s potnim nalogom in z računi. Iz potnega naloga mora biti razvidna odobritev delodajalca za posamezno vrsto prevoza.

Povračilo stroškov nakupa vinjete, ki ga delodajalec izplača delojemalcu, ki ga napoti na službeno potovanje z lastnim avtomobilom, se …

Preberi do konca - Umestitev nakupa vinjete med stroške podjetja
1 2 3 7