Obvestilo o načinu vodenja poslovnih knjig za leto 2015 za samostojne podjetnike

27.12.2014 0

informator-racunovodstvo-vitagoZavezanci morajo o izbranem sistemu vodenja poslovnih knjig (dvostavno ali enostavno knjigovodstvo) ob začetku poslovanja obvestiti pristojni davčni organ najpozneje v osmih dneh po začetku poslovanja. Zavezanci morajo o spremembi sistema vodenja poslovnih knjig obvestiti pristojni davčni organ najpozneje do 31. decembra tekočega leta za naslednje davčno leto. Med letom se izbrani sistem vodenja poslovnih knjig ne sme spremeniti.

  • Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (Uradni list RS 138/2006) in
  • Pravilnik
Preberi do konca - Obvestilo o načinu vodenja poslovnih knjig za leto 2015 za samostojne podjetnike

Vlada sprejela Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2015

27.12.2014 0

Vlada RS je na 13. redni seji, ki je potekala 11. decembra 2014, sprejela Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2015. Po sprejemu rebalansa Proračuna RS za leto 2015 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti uskladi Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2015 z razpoložljivimi sredstvi.

Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja (načrt APZ) je izvedbeni dokument, pripravljen na podlagi smernic za izvajanje ukrepov APZ 2012-2015 za proračunsko obdobje …

Preberi do konca - Vlada sprejela Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2015

Vlada sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2014

24.12.2014 0

Vlada Republike Slovenije je na 12. redni seji, ki je potekala 4. decembra 2014, sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2014.

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini lahko davčni zavezanci do 0,5 % dohodnine, odmerjene od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, namenijo za financiranje splošno koristnih namenov, reprezentativnih sindikatov ali političnih strank. V Uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacije, ki podrobneje ureja izvajanje instituta …

Preberi do konca - Vlada sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2014

Namenitev dela dohodnine za donacije za leto 2014

24.12.2014 0

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoDavčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine.

Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki na spletni stani http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu.

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

  • Obrazec: Zahteva za
Preberi do konca - Namenitev dela dohodnine za donacije za leto 2014

Vlada volonterskega pripravništva ne podpira

23.12.2014 0

studentiVlada RS je danes na predlog Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti obravnavala Informacijo o stanju na področju volonterskih pripravništev v javnem sektorju in sprejela sklep, da sklepanje novih pogodb o volonterskem pripravništvu ne podpira.

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z informacijo o stanju na področju volonterskih pripravništev v javnem sektorju. Sklepanje novih pogodb o volonterskem pripravništvu v javnem sektorju vlada ne podpira in nalaga ministrstvom in vladnim službam da ne sklepajo novih pogodb. Enako …

Preberi do konca - Vlada volonterskega pripravništva ne podpira

Državni zbor potrdil spremembe na področju študentskega dela in na področju zaposlovanja mladih

22.12.2014 0

studentEden ključnih ciljev je zmanjšati brezposelnost in prekarnost dela med mladimi. Temu cilju so namenjeni tudi ukrepi in spremembe na dveh področjih: na področju študentskega dela in na področju zaposlovanja mladih.

Na področju študentskega dela se spreminja Zakon za uravnoteženje javnih financ, ki dejansko določa temeljne vidike študentskega dela. Uveljavlja se načelo »vsako delo šteje«, ki prinaša socialno in ekonomsko varnost vseh, ki to delo opravljajo, hkrati pa prinaša primerljivejše obremenitve vseh oblik dela. Z vključitvijo v sistem pokojninskega …

Preberi do konca - Državni zbor potrdil spremembe na področju študentskega dela in na področju zaposlovanja mladih
1 2 3 4