Informacija o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2G)

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV Uradnem listu RS, št. 43/2010, z dne 31. 5. 2010 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2G), ki je začel veljati naslednji dan po objavi, to je 1. 6. 2010. Določbe spremenjenega 61. člena, novega 61.a člena zakona in spremenjenega 62. člena zakona pa se uporabljajo že pri odmeri dohodnine za leto 2010.

Novosti, ki jih prinaša novela ZDoh-2G povzemamo v nadaljevanju.

33. člena ZDoh-2 (1. člen ZDoh-2G) – dohodki nerezidentov
Z novim …

Preberi do konca - Informacija o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2G)

Zakon o dohodnini – uradno prečiščeno besedilo (ZDoh-2-UPB6)

27.09.2010 0

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina zakona)

(1) S tem zakonom se ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja dohodnine.

(2) Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb.

2. člen

(uporaba zakona)

Dohodnina se ugotavlja po določbah zakona, ki velja na dan 1. januarja leta, za katero se dohodnina odmerja, če ni s tem zakonom drugače določeno.

3. člen

(pripadnost dohodnine)

Dohodnina je prihodek državnega proračuna, če ni z zakonom drugače določeno.

II. ZAVEZANEC ZA DOHODNINO IN OBSEG DAVČNE OBVEZNOSTI…

Preberi do konca - Zakon o dohodnini – uradno prečiščeno besedilo (ZDoh-2-UPB6)
1 10 11 12