Javni razpis za ukrep 312 – podpore ustanavljanju in razvoju mikro podjetij za leto 2010

19.06.2010 0

Objavljeno: Uradni list RS, št. 45, datum: 04.06.2010, stran: 1356

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

Predmet oz. namen razpisa:
dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 312 podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij.

Cilj ukrepa: prispevati k razvoju dodatnih dejavnosti na podeželju in s tem k izboljšanju učinkovitosti razporejanja dela na podeželju ter zagotovitvi dodatnih zaposlitvenih možnosti in povečanja dohodka.

Rok za oddajo vlog: do objave zaprtja javnega razpisa

Razpisna dokumentacija:
na spletni strani straneh …

Preberi do konca - Javni razpis za ukrep 312 – podpore ustanavljanju in razvoju mikro podjetij za leto 2010

Javni razpis za ukrep 311 – diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti za leto 2010

18.06.2010 0

Objavljeno: Uradni list RS, št. 45, datum: 04.06.2010, stran: 1350

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

Predmet oz. namen razpisa: dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 311 diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti

Cilj ukrepa: prispevati k razvoju dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah. To bo omogočilo začetek ali posodobitev opravljanja nekmetijske dejavnosti,spodbudilo ustvarjanje novih delovnih mest in dodatnih virov dohodka na kmetijah. Hkrati bo prispevalo k izboljšanju socialnih in ekonomskih razmer na kmetiji.

Rok za

Preberi do konca - Javni razpis za ukrep 311 – diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti za leto 2010

Javni razpis »spodbujanje procesa prenosa znanja –Valor 2010«

04.06.2010 0

Javni razpis »spodbujanje procesa prenosa znanja –Valor 2010« v okviru: Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013

3. Ukrep: razvoj in inovacije v gospodarstvu

3.2.1.: Spodbujanje raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 42, Datum: 28.5.2010, Stran: 1259

Predmet razpisa: Ministrstvo bo podjetjem sofinanciralo projekte prenosa znanja in raziskovalnih rezultatov iz univerz in javnih raziskovalnih zavodov v novoustanovljena in mlada podjetja.

Rezultat projekta mora predstavljati prenos znanja oziroma raziskovalnih rezultatov, razvitih na …

Preberi do konca - Javni razpis »spodbujanje procesa prenosa znanja –Valor 2010«

Javni razpis za financiranje investicijskih projektov s področja primarne kmetijske pridelave

03.06.2010 0

Objavljeno: Uradni list RS, št. 45, datum: 04.06.2010, stran: 1367

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja

Predmet oz. namen razpisa: dodeljevanje ugodnih posojil Sklada upravičencem s projekti na področju primarne pridelave kmetijskih proizvodov.

  • Sklop 1: Sklop 1 nudi posojila z nižjo obrestno mero, ki je pod veljavno državno referenčno obrestno mero za izračun državnih pomoči (v nadaljevanju: ROM). Posojila zato vsebujejo elemente državnih pomoči, njihovo dodeljevanje pa se izvaja v skladu
Preberi do konca - Javni razpis za financiranje investicijskih projektov s področja primarne kmetijske pridelave

Za spodbujanje turizma 4,2 milijona evrov evropskih sredstev

03.06.2010 0

Ministrstvo za gospodarstvo je objavilo javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij. Na voljo je 4,2 milijona evrov, denar pa bodo prejemniki lahko koristili tri leta.

Z razpisom naj bi ob upoštevanju razvojnega načrta in usmeritev slovenskega turizma 2007-2011 zagotovili ključne pogoje za pospešen razvoj turizma v turističnih destinacijah ter okrepili povezovanje in sodelovanje pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju slovenskega turizma, so sporočili z ministrstva za gospodarstvo.

Na razpis …

Preberi do konca - Za spodbujanje turizma 4,2 milijona evrov evropskih sredstev

Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb – prejemnikov denarne socialne pomoči za leto 2010

02.06.2010 0

Logo-ZZZS-eracunovodstvo-VitagoO JAVNEM RAZPISU …

Do subvencije ste upravičeni tržni in netržni delodajalci, ki izpolnjujete vse pogoje tega javnega razpisa in ki boste za določen čas najmanj enega leta neprekinjeno ali za nedoločen čas zaposlili brezposelno osebo, ki je v zadnjih 16 mesecih vsaj 12 mesecev prejemala denarno socialno pomoč.

Višina subvencije in dinamika izplačil:

  • 4.500,00 EUR: ob zaposlitvi osebe iz ciljne skupine za določen čas najmanj enega leta s 40-urnim delovnim časom na teden. Izplačuje se v
Preberi do konca - Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb – prejemnikov denarne socialne pomoči za leto 2010
1 40 41 42 43