Pojasnilo drugega odstavka 12. člena uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZavezanec sprašuje, kako je treba razlagati določilo drugega odstavka 12. člena Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – Uredba (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08), če dijak oziroma študent obvezno praktično delo opravlja le del meseca.

V nadaljevanju pojasnjujemo:

Plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo se po veljavnem Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB7) obravnavajo kot dohodek iz delovnega razmerja. Skladno z 8. točko prvega …

Preberi do konca - Pojasnilo drugega odstavka 12. člena uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

Davčna obravnava povračila stroškov na podlagi avtorske pogodbe, z vidika ZDoh-2

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZavezanec navaja, da sta slovensko podjetje in slovenski strokovnjak sklenila avtorsko pogodbo z namenom, da bo strokovnjak v zameno za plačilo opravil več strokovnih predavanj v Sloveniji. Po navodilih podjetja se mora strokovnjak, da lahko sam opravi strokovna predavanja v Sloveniji, udeležiti določenih strokovnih izobraževanj v tujini, na katerih pridobi potrebna znanja za realizacijo nalog iz avtorske pogodbe. Stroške, povezane z udeležbo na strokovnih izobraževanjih (npr. stroški namestitev, prevoza) neposredno krije slovensko podjetje.

V nadaljevanju pojasnjujemo, da se strošek

Preberi do konca - Davčna obravnava povračila stroškov na podlagi avtorske pogodbe, z vidika ZDoh-2