Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2P)

02.09.2015 0

V Uradnem listu RS št. 55/2015 je bil 24. 7. 2015 objavljen naslednji Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2P):

1.člen
V Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14 in 23/15) se 26. člen spremeni tako, da se glasi:

»26. člen
(dohodki, povezani s kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo)

Dohodnine se ne plača od dohodkov, pridobljenih v zvezi z osnovno …

Preberi do konca - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2P)

Uvoz blaga iz tretjih držav preko pošte

csm_postni_promet_058509ad5fZa blago, ki prispe v poštnem prometu iz tretjih držav (držav, ki niso članice EU), morajo biti ob uvozu opravljene carinske formalnosti.

Carinskih formalnosti ni potrebno opraviti v primerih pošiljk, ki v Slovenijo prispejo iz drugih držav članic EU, razen, če gre za pošiljke, ki vsebujejo blago, ki še ni bilo sproščeno v prost promet v EU oziroma, če so bile pošiljke poslane z ozemelj, ki so izvzeta s carinskega območja EU ali davčnih območij posameznih držav članic.

Pri …

Preberi do konca - Uvoz blaga iz tretjih držav preko pošte

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1H)

1. člen

V Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12 in 83/12) se v prvem odstavku 1. člena v prvi alineji besedilo »zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2010/88/EU z dne 7. decembra 2010 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, v zvezi s trajanjem obveznosti spoštovanja najnižje splošne stopnje (UL L št. 326 z dne 10. 12. 2010, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva …

Preberi do konca - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1H)

5 novosti na področju DDV v letu 2015

Poslovne knjigeV državnem zboru je bil 19. novembra 2014 sprejet zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost. Glavne novosti, ki jih prinaša zakon in se bodo uporabljale od 1. januarja 2015.

1. Davčni zavezanec s sedežem v drugi državi članici ima pravico do vračila DDV, zaračunanega za blago, ki so mu ga dobavili, ali za storitve, ki so jih zanj opravili davčni zavezanci v Sloveniji, ali za uvoz blaga v Slovenijo, če izpolnjuje v zakonu določene …

Preberi do konca - 5 novosti na področju DDV v letu 2015

Predložitev obrazca za prenehanje identifikacije za DDV (DDV-DEDDV)

01.04.2013 0

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoTo navodilo opisuje postopek predložitve obrazca za prenehanje identifikacije za DDV na podlagi spremembe Zakona o davku na dodano vrednost, ki predvideva spremembo praga za oprostitev obračunavanja DDV iz 25.000 evrov na 50.000 evrov.

V skladu z 21. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1G (Uradni list RS, št. 83/12) se prag za oprostitev obračunavanja DDV, naveden v prvem odstavku 94. Člena ZDDV-1, spremeni iz 25.000 evrov na 50.000 evrov.

Iz tretjega …

Preberi do konca - Predložitev obrazca za prenehanje identifikacije za DDV (DDV-DEDDV)

Od kdaj v sistemu DDV od 50.000 evrov letnega prometa dalje

28.03.2013 0

Davčna uprava Republike Slovenije je na svojih spletnih straneh objavila pojasnilo , v katerem davčnim zavezancem podrobneje pojasnjuje, od kdaj začne veljati vstopni prag za obvezno identifikacijo za namene DDV od 50.000 evrov dalje in kako lahko iz sistema DDV izstopimo, če tega pragu ne dosegamo.   

Ker je citirano pojasnilo pomembno za pomemben del našega članstva, ga v nadaljevanju v celoti povzemamo.

V Uradnem listu RS št. 14/13 z dne 15. 2. 2013 je bilo objavljeno Obvestilo o objavi …

Preberi do konca - Od kdaj v sistemu DDV od 50.000 evrov letnega prometa dalje
1 2