Uvozni postopek in carina

Slo_carina_logotipZa blago, ki vstopa v carinsko območje Skupnosti, šteje, da je neskupnostno blago.

Uvoznik mora bodisi dokazati, da ima blago status skupnostnega blaga, bodisi zanj zahtevati eno od carinsko dovoljenih rab, oziroma izbrati enega od uvoznih postopkov.

Uvozni postopki so:

  • sprostitev blaga v prost promet,
  • tranzit,
  • carinsko skladiščenje,
  • aktivno oplemenitenje,
  • predelavo pod carinskim nadzorom,
  • začasni uvoz blaga.

POSTOPEK SPROSTITEV BLAGA V PROST PROMET

Sprostitev blaga v prost promet je najpogostejši uvozni postopek. Po tem, ko so v tem …

Preberi do konca - Uvozni postopek in carina

Pravilnik o obrazcu za obračun davka na motorna vozila

16.05.2010 0

informator vitago e-racunovodstvoNa podlagi šestega in sedmega odstavka 8. člena Zakona o davku na motorna vozila (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 9/10) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K o obrazcu za obračun davka na motorna vozila

1. člen

S tem pravilnikom se določa vsebina obrazca za obračun davka na motorna vozila.

2. člen

Davčni zavezanec oziroma davčna zavezanka (v nadaljnjem besedilu: davčni zavezanec) predloži davčnemu organu obračun davka na …

Preberi do konca - Pravilnik o obrazcu za obračun davka na motorna vozila

Povračilo DMV na osnovi petega odstavka 11.a člena novega ZDMV

Logo-DURS-eracunovodstvo-Vitago1Davčni zavezanec navaja, da je pooblaščeni avtotrgovec (družba A) s sedežem v RS zavezan za obračunavanje DMV za koledarski mesec. Družba A kupuje (tj. pridobiva) nova osebna vozila iz druge države članice. Ta vozila nato proda slovenski družbi B po ceni, ki vključuje maržo in vse dajatve, ki jih je družba A plačala ob pridobitvi teh vozil. Družba B ta vozila registrira (ponavadi za čas od 1 do 3 dni), in jih takoj, ko pridobi kupca v drugi državi …

Preberi do konca - Povračilo DMV na osnovi petega odstavka 11.a člena novega ZDMV

Vračilo davka na motorna vozila

informatorZavezanec sprašuje, ali je davčni zavezanec upravičen do vračila davka na motorna vozila, ki ga je plačal ob pridobitvi motornega vozila iz druge članice EU (zavezancu je bilo na tej podlagi izdano potrdilo o skladnosti vozila), ter ga je naknadno (v Sloveniji) predelal iz kategorije M1 (osebni avtomobil z obliko nadgradnje) v kategorijo N1 (tovorno vozilo). Ob tem še navaja, da se motorno vozilo iz kategorije M1 (pred predelavo) uvršča v tarifno oznako 8703 32.

V nadaljevanju odgovarjamo:

Davčni

Preberi do konca - Vračilo davka na motorna vozila