Davek na nepremično premoženje večje vrednosti za odmerni leti 2013 in 2014 – pojasnilo

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoDavek na nepremično premoženje večje vrednosti se za leti 2013 in 2014 odmeri na podlagi ZUJF (189. člen, 190. člen, drugi in tretji odstavek 192. člena, 193. člen, 195. člen in 196. člen) in ZIPRS1314 (60. člen, 69. člen, 70. člen). ZIPRS1314 je namreč v posebnih določbah uveljavil spremembe pri obdavčitvi nepremičnega premoženja večje vrednosti po ZUJF za leti 2013 in 2014 in sicer glede predmeta obdavčitve, davčnega zavezanca in davčnih stopenj. Za odmero davka za leti 2013 in …

Preberi do konca - Davek na nepremično premoženje večje vrednosti za odmerni leti 2013 in 2014 – pojasnilo