Olajšave in lestvica za odmero dohodnine za leto 2009

22.12.2008 0

Na  Ministrstvu za finance smo pripravili uskladitev zneskov olajšav in lestvico za odmero dohodnine za leto 2009 kot izhaja iz določb Zakona o dohodnini.

V skladu s 118. in 122. členom navedenega zakona se zneski olajšav in zneski iz lestvice za odmero dohodnine enkrat letno uskladijo s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji za mesec november tekočega leta v primerjavi z mesecem novembrom prejšnjega leta, po podatkih Statističnega urada RS in se določijo s posebnim pravilnikom v decembru …

Preberi do konca - Olajšave in lestvica za odmero dohodnine za leto 2009

Zahtevek za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov (do 30. 11. 2008)

22.12.2008 0

Davčni zavezanec, ki izpolnjuje pogoje, opredeljene v tretjem odstavku 48. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08) in bo v letu 2009 ugotavljal davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, mora po določbah Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS) davčnemu organu predložiti zahtevek do konca novembra 2008.

Zahtevek za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov mora zavezanec vložiti na obrazcu pri pristojnem davčnem …

Preberi do konca - Zahtevek za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov (do 30. 11. 2008)

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2008

22.12.2008 0

Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS) izdaja Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije.

JAVNI POZIV
k vložitvi napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2008.

Zavezanci, ki so v letu 2008 fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično premoženje, morajo vložiti napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem najpozneje do 15. januarja 2009.…

Preberi do konca - Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2008
1 30 31 32