Javni razpis za ukrep Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo v letu 2011

11.11.2011 0

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki je posledica smrti oziroma I., II. ali III. kategorije invalidnosti, kot jih določa zakon, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali več kakor šestmesečne osemurne nesposobnosti za delo ali primerljive vsote ur za najmanj štiriurno nesposobnost za delo v desetmesečnem neprekinjenem obdobju.

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji so kmetijska gospodarstva v skladu z zakonom, ki urejajo kmetijstvo in se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih …

Preberi do konca - Javni razpis za ukrep Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo v letu 2011

Javni razpis za ukrep Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2011

10.11.2011 0

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu, ko gre za škodo na kmetijskih objektih, nastalo zaradi požara ali strele.

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji so kmetijska gospodarstva v skladu z zakonom, ki urejajo kmetijstvo in se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, navedenih v drugem odstavku 2. člena Uredbe 1535/07/ES.

Vrednost razpisa: Okvirna višina nepovratnih sredstev znaša do 250.000 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo …

Preberi do konca - Javni razpis za ukrep Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2011

Začetek vključevanja v program samozaposlovanja

30.05.2010 0

informator vitago e-racunovodstvoV teh dneh je Zavod RS za zaposlovanje (Zavod) pričel z vključevanjem brezposelnih oseb in oseb v postopku izgubljanja zaposlitve v program samozaposlovanja. Program omogoča vključenim pridobitev subvencije za samozaposlitev. To je nepovratna finančna pomoč na začetku posameznikove samostojne poslovne ali poklicne poti in znaša 4.500 EUR v enkratnem znesku. Za novo vključevanje v letu 2010 je na voljo približno 12,5 mio evrov, predvidevamo pa okoli 3 tisoč novih vključitev.

V program samozaposlovanja se lahko v skladu z zaposlitvenim …

Preberi do konca - Začetek vključevanja v program samozaposlovanja