Mikro, malim in srednjim podjetjem v Zasavju na voljo milijon evrov

Slovenski regionalno razvojni sklad je 1. aprila 2016 objavil javni razpis za garancije bančnim posojilom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme Zasavje. Na voljo je milijon evrov, vlagatelji pa se lahko prijavijo od 3. maja 2016 do porabe sredstev oz. najkasneje do 19. aprila 2018.

Z razpisom želi sklad med drugim pospešiti razvoj malega in srednjega gospodarstva ter pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečati investicijske aktivnosti v Pomurju, zmanjšati stopnjo brezposelnosti ter olajšati dostop omenjenim podjetjem …

Preberi do konca - Mikro, malim in srednjim podjetjem v Zasavju na voljo milijon evrov

Zadnji rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine za leto 2009

informator-racunovodstvo-vitagoObveščamo vas, da je zadnji rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine za leto 2009 02.08.2010:


  • za zavezance – rezidente, ki so zavezani k vložitvi napovedi, katerim informativni izračun dohodnine za leto 2009 ni bil vročen do 15. junija 2010,
  • za zavezance – nerezidente, ki so rezidenti države članice EU, ki v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, uveljavljajo olajšave za rezidente držav članic EU,
  • za zavezance – rezidente, ki niso zavezani k vložitvi napovedi, vendar kljub temu napoved
Preberi do konca - Zadnji rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine za leto 2009