Omejitev izvršbe – Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)

14.09.2015 0

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-K), ki je začel veljati 4. 8. 2015, omejuje izvršbo na 76 % bruto minimalne plače. Ta trenutno znaša 790,73 €, kar pomeni, da mora dolžniku – fizični osebi pri izvršbi na računu ostati 600,95 evrov.

102. člen
(Omejitve izvršbe)

Na dolžnikove denarne prejemke, ki se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, štejejo za dohodek iz delovnega razmerja, ter na odškodnino iz naslova izgube ali zmanjšanja delovne sposobnosti …

Preberi do konca - Omejitev izvršbe – Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)

Javni razpis za ukrep Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo v letu 2011

11.11.2011 0

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki je posledica smrti oziroma I., II. ali III. kategorije invalidnosti, kot jih določa zakon, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali več kakor šestmesečne osemurne nesposobnosti za delo ali primerljive vsote ur za najmanj štiriurno nesposobnost za delo v desetmesečnem neprekinjenem obdobju.

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji so kmetijska gospodarstva v skladu z zakonom, ki urejajo kmetijstvo in se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih …

Preberi do konca - Javni razpis za ukrep Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo v letu 2011