Kaj je osnovna in kaj dopolnilna dejavnost na kmetiji

Primarna proizvodnja živil rastlinskega izvora je pridelava kmetijskih proizvodov v nepredelani obliki, namenjeni za uživanje. Primer je denimo solata. Če pa zelenjavo predelamo v zelenjavni sok ali sirup, je to sekundarni produkt, ki sodi v dopolnilno dejavnost na kmetiji.

Dopolnilna dejavnost na kmetiji je tako imenovana sekundarna dejavnost, ki je namenjena boljši izrabi pridelkov osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti. Osnovna dejavnost na kmetiji pa je na primer pridelava kmetijskih proizvodov v nepredelani obliki, namenjeni za uživanje. V nadaljevanju si …

Preberi do konca - Kaj je osnovna in kaj dopolnilna dejavnost na kmetiji

Pojasnilo v zvezi s knjigovodstvom na kmetiji po 1. 1. 2014

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZavezanec prosi za odgovore na vprašanja v zvezi z obveznim knjigovodstvom na kmetijah po 1. 1. 2014. Zanima ga:

 

  •  na kakšen način lahko kmetje ugotovijo, ali presegajo mejni znesek 7.500 eurov skupnega dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnost in so dolžni 1. 1. 2014 ugotavljati davčno osnovo od tega dohodka na podlagi dejanskih prihodkov,
  • ali se tudi prejete subvencije štejejo v skupni dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in
  • ali bo Davčna uprava Republike
Preberi do konca - Pojasnilo v zvezi s knjigovodstvom na kmetiji po 1. 1. 2014