Nadomestilo za ločeno življenje, leto 2012

Pri opredelitvi višine nadomestila za ločeno življenje v letu 2011, so upoštevana določila iz Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Obdobje – leto 2012 Nadomestilo za ločeno življenje na mesec v EUR
od 01.01.2012 dalje 334,00

8. člen
(nadomestilo za ločeno življenje)

(1) Nadomestilo za ločeno življenje se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja delojemalca, ki opravlja delo izven kraja, kjer živi s svojo družino, ter zato zaradi službenih potreb …

Preberi do konca - Nadomestilo za ločeno življenje, leto 2012

Nadomestilo za ločeno življenje, leto 2011

Pri opredelitvi višine nadomestila za ločeno življenje v letu 2011, so upoštevana določila iz Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Obdobje – leto 2011 Nadomestilo za ločeno življenje na mesec v EUR
od 01.01.2011 dalje 334,00

8. člen
(nadomestilo za ločeno življenje)

(1) Nadomestilo za ločeno življenje se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja delojemalca, ki opravlja delo izven kraja, kjer živi s svojo družino, ter zato zaradi službenih potreb …

Preberi do konca - Nadomestilo za ločeno življenje, leto 2011