Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov)

21.11.2009 0

UVOD

Za dohodek iz dejavnosti dejavnosti velja dohodek, dosežen z neodvisnim samostojnim opravljanjem dejavnosti, ne glede na namen in rezultat opravljanja dejavnosti. Opravljanje dejavnosti pomeni opravljanje vsake podjetniške, kmetijske ali gozdarske in z njima povezane dejavnosti, poklicne dejavnosti ali druge neodvisne samostojne dejavnosti, vključno z izkoriščanjem premoženja in premoženjskih pravic.

KDO vloži napoved

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov), vložijo samo davčni zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo od dohodka, …

Preberi do konca - Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov)

Normiranci: Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

22.10.2009 0

UVOD

 Za dohodek iz dejavnosti dejavnosti velja dohodek, dosežen z neodvisnim samostojnim opravljanjem dejavnosti, ne glede na namen in rezultat opravljanja dejavnosti. Opravljanje dejavnosti pomeni opravljanje vsake podjetniške, kmetijske ali gozdarske in z njima povezane dejavnosti, poklicne dejavnosti ali druge neodvisne samostojne dejavnosti, vključno z izkoriščanjem premoženja in premoženjskih pravic.

KDO vloži napoved

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov), vložijo samo davčni zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo od dohodka, …

Preberi do konca - Normiranci: Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti