Zakonodajne novosti s področja računovodstva

16.03.2012 0

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.

 

 • Predlog Zakona o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2H)
  http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Davki_in_carine/Predlogi_predpisov/Predlog_Zakona_o_spr_ZDDPO-2H.pdf
 • Predlog Zakona o spremembah Zakona o davku na dodano vrednost – skrajšani postopek
  http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Davki_in_carine/Predlogi_predpisov/Predlog_ZakonaosprZDDV.pdf
 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2J)
  http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Davki_in_carine/Predlogi_predpisov/Predlog_Zakona_o__spr__in__dop_ZDoh.pdf
 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1)
  http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Davki_in_carine/Predlogi_predpisov/Predlog_Zakona_o__spr__in__dop__ZUKD-1.pdf
 • Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012018.pdf
 • Sklep o
Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva

Zakonodajne novosti s področja računovodstva

14.02.2012 0

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.

 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012006.pdf
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012006.pdf
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o izračunu povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012006.pdf
 • Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012006.pdf
 • Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2011
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012006.pdf
 • Koeficienti rasti cen v Republiki
Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva

Zakonodajne novosti s področja računovodstva

04.02.2012 0

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.

 

 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o transfernih cenah
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012004.pdf
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012004.pdf
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012004.pdf
 • Odredba o določitvi enotnih metodoloških načel, enotnih standardov in standardnih
Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva

Zakonodajne novosti s področja računovodstva

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.

 

 • Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011106.pdf
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011106.pdf
 • Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v novembru 2011
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011106.pdf

Uradni list RS: št. 106/2011 z dne 27.12.2011 ( http://www.uradni-list.si/1/index?edition=2011106)

 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011107.pdf
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika
Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva

Zakonodajne novosti s področja računovodstva

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.

 

 • Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 10.a in 10.b člena ter dvanajste alineje 50. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11 in 91/11) v delu, v katerem se nanaša na prvi in drugi odstavek 10.b člena tega zakona
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011100.pdf
 • Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja drugega do četrtega odstavka 1. člena in 2. do 17. člena Zakona o postopkih za uveljavitev ali
Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva

Zakonodajne novosti s področja računovodstva

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.

 

 • Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2011
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011094.pdf
 • Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2011
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011094.pdf
 • Odločba o ugotovitvi, da je drugi odstavek 66. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, kolikor se nanaša na zavarovance iz sedme alineje 34. člena istega zakona, v neskladju z Ustavo
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011094.pdf

Vir: Uradni list RS: št. 95/2011 z dne 25.11.2011 …

Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva
1 2 3