Zakonodajne novosti s področja računovodstva

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.

 

 • Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2011
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011094.pdf
 • Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2011
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011094.pdf
 • Odločba o ugotovitvi, da je drugi odstavek 66. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, kolikor se nanaša na zavarovance iz sedme alineje 34. člena istega zakona, v neskladju z Ustavo
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011094.pdf

Vir: Uradni list RS: št. 95/2011 z dne 25.11.2011 …

Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva

Zakonodajne novosti s področja računovodstva

22.11.2011 0

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.

 

 • Pravilnik o podrobnejši opredelitvi podatkov o obdavčljivih dohodkih, ki niso oproščeni plačila dohodnine
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011093.pdf
 • Pravilnik o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca, subvencije malice za učence in dijake, subvencije kosila za učence, subvencije prevozov za dijake in študente, oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev in prispevka k plačilu družinskega pomočnika
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011093.pdf
 • Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v oktobru
Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva

Zakonodajne novosti s področja računovodstva

21.11.2011 0

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.

 

 • Letni program statističnih raziskovanj za 2012 (velja od 1.1. 2012 do 31.12. 2012)
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011092.pdf
 • Predlog zakona o začasnem znižanju plač funkcionarjev (ZZZPF-1)
  http://imss.dz-rs.si/imis/c80d580cbb02bc5e4914.pdf
 • Predlog Pravilnika o obračunu davka na bilančno vsoto bank
  http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Davki_in_carine/Predlogi_predpisov/2011-11-15/Pravilnikoobracdavkanabilvsotobank.pdf
 • Predlog Pravilnika o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost za leto 2011
  http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Davki_in_carine/Predlogi_predpisov/2011-11-15/Pravilnikobrposolajsave2011.pdf
 • Zakon o dopolnitvah Zakona
Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva

Zakonodajne novosti s področja računovodstva

08.11.2011 0

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.

 

 • Zakon o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011087.pdf
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011087.pdf
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih konglomeratih (ZFK-A)
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011087.pdf
 • Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011087.pdf

Vir: Uradni list RS: št. 87/2011 z dne 2.11.2011 (povezava: http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201187)…

Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva

Zakonodajne novosti s področja računovodstva

28.07.2011 0

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.


 • Avtentična razlaga 40. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ORZGJS40)
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011057.pdf
 • Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2011
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011057.pdf
 • Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2011
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011057.pdf
 • Višina nekaterih povračil stroškov v zvezi z delom
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011057.pdf
 • Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v
Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva

Zakonodajne novosti s področja računovodstva

23.03.2011 0

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.


Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP)
http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011018.pdf

Zakon o dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1D)
http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011018.pdf

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN-A)
http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011018.pdf

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2011
http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011018.pdf

Stališče 1 revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu
http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011018.pdf

Vir: Uradni list RS: št. 18/2011 z dne 15.3.2011

http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011018.pdf
Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva
1 2 3 4