Navajanje klavzule na izdanem računu v primeru dobave prejemniku blaga v tristranskem poslu

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoDavčni zavezanec v dopisu navaja, da ima slovensko podjetje sklenjen posel z italijanskim podjetjem za dobavo avtomobilskih rezervnih delov. Blago pridobi od avstrijskega podjetja in ga pošlje neposredno iz Avstrije v Italijo končnemu prejemniku, pri tem blago ozemlja Slovenije ne prečka. Davčnega zavezanca v zvezi z navedenim zanima, kakšna je obveznost iz naslova DDV in katero “klavzulo” oziroma kateri člen slovenske in evropske zakonodaje naj uporabi pri izstavitvi računa.

V zvezi z navedenim odgovarjamo:

Če so izpolnjeni vsi pogoji

Preberi do konca - Navajanje klavzule na izdanem računu v primeru dobave prejemniku blaga v tristranskem poslu

Spremembe ZDDV-1 in PZDDV

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV Uradnem listu RS, št. 85/10 je bil dne 29. 10. 2009 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost, s katerim se od 1. 1. 2011 dopolnjuje in spreminja vsebina veljavnega Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 10/10 – UPB2).

Spremenjen in dopolnjen je bil tudi Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09 in …

Preberi do konca - Spremembe ZDDV-1 in PZDDV

Storitve iz prvega odstavka 25. člena ZDDV-1, gradbene storitve, obrnjena davčna obveznost iz 76.a člena ZDDV-1 in odbitek DDV

Logo-DURS-eracunovodstvo-Vitago1Na vprašanja davčnega zavezanca odgovarjamo:

1. Kako se z vidika 76.a člena ZDDV-1 pravilno davčno obravnava vgradnja stavbnega pohištva, ki vključuje tudi vrednost stavbnega pohištva?

Transakcijo, ki zajema dobavo blaga in s tem blagom povezane storitve iz šifre F/Gradbeništvo standardne klasifikacije dejavnosti, se za namene uporabe 76.a člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 10/10) obravnava kot enotno transakcijo, za katero se v celoti uporabi mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 76.a člena ZDDV-1.

Preberi do konca - Storitve iz prvega odstavka 25. člena ZDDV-1, gradbene storitve, obrnjena davčna obveznost iz 76.a člena ZDDV-1 in odbitek DDV

Uporaba mehanizma obrnjene davčne obveznosti za storitve vgradnje notranje opreme

Davčni zavezanec sprašuje, ali obrnjena davčna obveznost v skladu s 76.a členom Zakona o davku na dodano vrednost velja tudi v primeru vgrajevanja notranje opreme, kot je npr. oprema za kuhinje, spalnice, poslovne prostore, zdravstvene domove ipd., ko se le-ta samo sestavi, zmontira, obesi oziroma pritrdi in ne gre za stavbno pohištvo, ki postane sestavni del stavbe in je vzidano v stavbo.

V nadaljevanju odgovarjamo:

Za storitve vgradnje notranje opreme, in pri tem ne gre za notranjo opremo, ki

Preberi do konca - Uporaba mehanizma obrnjene davčne obveznosti za storitve vgradnje notranje opreme

Obdavčitev dobav v skladu s 76.a členom ZDDV-1

V zvezi z vprašanji davčnih zavezancev glede uporabe mehanizma obrnjene davčne obveznosti v primerih transakcij, ki vključujejo dobavo blaga in s tem blagom povezane storitve iz šifre F/GRADBENIŠTVO standardne klasifikacije dejavnosti, pri čemer je vrednost blaga v nekaterih transakcijah nižja, v nekaterih pa višja od vrednosti opravljene storitve, pojasnjujemo:

Transakcijo, ki zajema dobavo blaga in s tem blagom povezane storitve iz šifre F/Gradbeništvo standardne klasifikacije dejavnosti, se za namene uporabe 76.a člena ZDDV-1 opredeli kot enotno transakcijo, za katero

Preberi do konca - Obdavčitev dobav v skladu s 76.a členom ZDDV-1

Uvedba mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobave odpadkov, ostankov in rabljenega materiala ter storitev iz Priloge III a ZDDV-1

Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 52/07, 33/09 in 85/09) v točki d) prvega odstavka 76.a člena določa, da mora DDV plačati davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, kateremu se opravijo dobave odpadkov, ostankov in rabljenega materiala ter storitev iz Priloge III a tega zakona. V pojasnilu DURS številka 4230-356/2009-1, ki je dostopno na spletni strani DURS, je v zvezi z uporabo mehanizma obrnjene davčne obveznosti v primerih dobav odpadkov, ostankov in …

Preberi do konca - Uvedba mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobave odpadkov, ostankov in rabljenega materiala ter storitev iz Priloge III a ZDDV-1
1 2