Uvozni postopek in carina

Slo_carina_logotipZa blago, ki vstopa v carinsko območje Skupnosti, šteje, da je neskupnostno blago.

Uvoznik mora bodisi dokazati, da ima blago status skupnostnega blaga, bodisi zanj zahtevati eno od carinsko dovoljenih rab, oziroma izbrati enega od uvoznih postopkov.

Uvozni postopki so:

  • sprostitev blaga v prost promet,
  • tranzit,
  • carinsko skladiščenje,
  • aktivno oplemenitenje,
  • predelavo pod carinskim nadzorom,
  • začasni uvoz blaga.

POSTOPEK SPROSTITEV BLAGA V PROST PROMET

Sprostitev blaga v prost promet je najpogostejši uvozni postopek. Po tem, ko so v tem …

Preberi do konca - Uvozni postopek in carina

Obračunavanje DDV pri zaračunavanju okoljske dajatve

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoGlede na vsebinske spremembe Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki prinašajo spremembe tudi pri izvajanju DDV zakonodaje, je bilo pripravljeno pojasnilo, usklajeno z Ministrstvom za finance, ki spreminja do sedaj objavljena pojasnila Davčne uprave RS in Ministrstva za finance.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode se ne všteva v davčno osnovo za storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in vode in je zunaj obsega DDV, saj se zaračuna

Preberi do konca - Obračunavanje DDV pri zaračunavanju okoljske dajatve