Predlog zakona o preprečevanju zamud pri plačilih

15.02.2011 0

Vlada RS je dne 28.01.2011 objavila besedilo predloga Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih, ki ga je posredovala Državnemu zboru RS v sprejem po nujnem postopku. Sprejetje predlaganega zakona naj bi bilo nujno potrebno za odpravo plačilne nediscipline, ki negativno vpliva na likvidnost, konkurenčnost in razvoj gospodarskih subjektov ter zapleta njihovo finančno upravljanje, saj upniki zaradi zamud pri plačilih potrebujejo zunanje financiranje, ki je v obdobju gospodarskega upada težje dostopno in je lahko celo vzrok za stečaj sicer zdravih, …

Preberi do konca - Predlog zakona o preprečevanju zamud pri plačilih

Financiranje poslovanja II.

ZAKON O FINANČNEM POSLOVANJU PODJETIJ

Podjetja so vsakodnevno izpostavljena tveganjem, v skrajnosti lahko zaidejo kot celota v težave ter postanejo neuspešna in plačilno nesposobna (znak finančnega propadanja podjetja). Ekonomsko začnejo propadati, ko začno presegati prihodke, ko je rentabilnost nižja od stopnje finančnih prihodkov.

Na vodstvo podjetja vplivajo lastniki kapitala pri odločanju o delitvi dobička za dividende. Če bo podjetje večino dobička razdelilo v dividende, se bo moralo financirati s posojili. V sedanjih razmerah so obrestne mere razmeroma nizke, vendar …

Preberi do konca - Financiranje poslovanja II.