Kje je denar za mala in srednja podjetja ter kako do njega

investicijeNa katere novosti in vire financiranja za svoje poslovanje in naložbe lahko računajo mala in srednja podjetja v Sloveniji.

VIRI FINANCIRANJA ZA MSP

NOVOSTI

  • potrpežljiva posojila za MSP: 12-letna posojila s štiriletnim moratorijem na odplačilo glavnice bodo predvidoma na voljo jeseni (72 milijonov evrov, ki bodo predvidoma prerazporejeni iz kreditne linije za financiranje poslovanja MSP pri SID banki),
  • nova kreditna linija SID banke za MSP za financiranje naložb in zaposlovanja (83,3 milijona evrov),
  • nova kreditna linija SID banke za
Preberi do konca - Kje je denar za mala in srednja podjetja ter kako do njega

Seminarji za podjetja, ki želijo vstopati na tuje trge

08.11.2010 0

Novembra se bodo začeli seminarji za podjetja, ki želijo vstopati na tuje trge

Datum in kraj:

  • 4. november 2010, Murska Sobota
  • 24. november 2010, Celje
  • v prihodnje tudi v Mariboru, Kranju, Dravogradu in Novem mestu ter v drugih regijah

Ministrstvo za gospodarstvo v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve, JAPTI, GZS, OZS in SID Banko pripravlja serijo seminarjev, na katerem bodo sodelujoče institucije predstavile različne instrumente, ki jih podjetja lahko uporabljajo pri njihovi odločitvi za vstope na tuje trge.…

Preberi do konca - Seminarji za podjetja, ki želijo vstopati na tuje trge

Javni poziv za pomoč podjetjem, ki so utrpela škodo kot posledico poplav september 2010

22.10.2010 0

Predmet razpisa: Predmet javnega poziva je pomoč v obliki nepovratnih sredstev podjetjem, ki so utrpeli škodo kot posledico poplav september 2010. Pomoč bo dodeljena po pravilu »de minimis.«

Namen javnega poziva je omogočanje sanacije posledic naravnih nesreč in ponovne vzpostavitve normalnega delovanja.

Pogoji za sodelovanje:
Na poziv se lahko prijavijo podjetja (to so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki – v nadaljevanju upravičenci) s sedežem v Republiki Sloveniji in delovanjem v občinah, kjer je nastala gospodarska škoda kot posledica …

Preberi do konca - Javni poziv za pomoč podjetjem, ki so utrpela škodo kot posledico poplav september 2010