Računovodski opomnik za 20.08.2011

informator-racunovodstvo-vitagoInformator Poslovnega kluba Računovodstva Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih in računovodskih obveznosti:


  • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih – BST
  • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti – KRD
  • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov – DVP
  • Poročanje Banki Slovenije – mesečno poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti
Preberi do konca - Računovodski opomnik za 20.08.2011

Računovodski opomnik za 31.07.2011

informator-racunovodstvo-vitagoInformator Poslovnega kluba Računovodstva Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih in računovodskih obveznosti:


  • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti – SKV
  • Poročanje pravnih oseb o izplačanih bruto plačah – obrazec 1-ZAP/M
  • Četrtletno poročanje podatkov o poslovanju poslovnih subjektov – vprašalnik POSL-P/ČL
  • Sprememba akontacije DDPO za leto 2011 med davčnim letom
  • Sprememba predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2011 (s.p.-ji) med davčnim letom
  • Napoved za odmero
Preberi do konca - Računovodski opomnik za 31.07.2011