Priznavanje stroškov prispevkov zavarovancev – poslovodnih oseb pri dohodnini in uporaba 41. člena ZDoh-2

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV zvezi z vprašanjem glede priznavanja stroškov prispevkov zavarovancev – lastnikov družb, ki so poslovodne osebe pri dohodnini in možnosti uporabe 41. člena Zakona o dohodnini – ZDoh–2 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB7) pojasnjujemo v nadaljevanju.

V skladu s prvim odstavkom 41. člena Zakona o dohodnini – ZDoh–2 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB7) je osnova za dohodnino od dohodka iz delovnega razmerja dohodek iz 37. člena ZDoh-2, zmanjšan za obvezne prispevke za socialno varnost, ki …

Preberi do konca - Priznavanje stroškov prispevkov zavarovancev – poslovodnih oseb pri dohodnini in uporaba 41. člena ZDoh-2

Sprememba obveznega socialnega zavarovanja po 01.01.2012 za družbenike – poslovodne osebe, ki so bili z zavarovalno podlago 040 zavarovani pred 1.1.2011

1.Uvod

Od 1.1.2011 dalje že poteka vlaganje prijav v obvezna socialna zavarovanja za družbenike, ki so poslovodne osebe, na način, ki je usklajen z veljavno zakonodajo, in ob upoštevanju 54. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10 – ZUTD), ki je v dotedanji sistem vnesel novosti. Vsa nova zavarovanja od 1.1.2011 dalje so urejena tako, da je družbenik, ki je poslovodna oseba, sam zavezanec za prijavo v zavarovanje in za plačilo prispevkov.Na podlagi prijave s …

Preberi do konca - Sprememba obveznega socialnega zavarovanja po 01.01.2012 za družbenike – poslovodne osebe, ki so bili z zavarovalno podlago 040 zavarovani pred 1.1.2011

Razvrstitev v zavarovalno osnovo – poslovodna oseba zavarovana po zavarovalni podlagi 040

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZavezanec sprašuje, kako v novo zavarovalno osnovo razvrstiti zavarovanca po zavarovalni podlagi 040, ki je do 30. 9. 2010 obračunaval prispevke za socialno varnost od izplačane plače, na REK-1 obrazcu, od 1. 10. 2010 dalje pa prispevke za socialno varnost obračunava od zavarovalne osnove v višini najnižje pokojninske osnove, na OPSVL obrazcu. Zanima vas ali se pri uvrstitvi v zavarovalno osnovo upošteva tudi izplačilo po poslovodni pogodbi ali le izplačilo dividend.

V nadaljevanju pojasnjujemo.

Pri uvrstitvi v zavarovalno osnovo

Preberi do konca - Razvrstitev v zavarovalno osnovo – poslovodna oseba zavarovana po zavarovalni podlagi 040

Posebni davek na določene prejemke od izplačil po pogodbi o poslovodenju in pogodbi o prokuri

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZavezanec sprašuje, ali so izplačila po pogodbah o poslovodenju in prokuri obdavčena s posebnim davkom na določene prejemke.

V nadaljevanju pojasnjujemo.

Od dohodkov prejetih na podlagi pogodbe o poslovodenju ali pogodbe o prokuri se posebni davek na določene prejemke ne plačuje.

Osnova za obračun in plačilo posebnega davka na določene prejemke je skladno s prvim odstavkom 3. člena Zakona o posebnem davku na določene prejemke – ZPDDP (Uradni list RS, št. 72/93, 22/94, 45/95, 12/96 in 82/97) vsako posamezno …

Preberi do konca - Posebni davek na določene prejemke od izplačil po pogodbi o poslovodenju in pogodbi o prokuri

Obračun akontacije dohodnine za poslovodenje – upokojenec

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZavezanec navaja, da bo upokojenec opravljal v družbi, kjer je bil zaposlen, funkcijo poslovodenja. Za to bo prejemal plačilo v višini, ki je večja od pokojnine. Meni, da je družba glavni delodajalec v skladu z določbo drugega odstavka 127. člena ZDoh-2, ker pri njej dosega pretežni del dohodka in zato bi od plačila za poslovodenje bilo treba obračunati in plačati akontacijo dohodnine po lestvici ob upoštevanju olajšav.

Zavezanca zanima:

  1. Kdo je v navedenem primeru glavni delodajalec?
  2. Po kateri stopnji
Preberi do konca - Obračun akontacije dohodnine za poslovodenje – upokojenec

Status družbenika, ki je v svoji družbi prokurist in je hkrati uživalec pokojnine

V dopisu stranka želi pojasnilo o prejemanju pokojnine za osebo, ki je družbenik zasebne družbe (kapitalske ali osebne), v tej družbi je imenovana za prokurista, ima pa sklenjeno pogodbo o poslovodenju. Na podlagi prenehanja predhodnega statusa poslovodne osebe je oseba uveljavila pravico do pokojnine, saj se kot prokurist ni štela za poslovodno osebo in ni nastalo pravno razmerja iz drugega odstavka 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1 (Uradni list RS, št. 109/06-UPB4, 114/06-ZUTPG in 10/08-ZVarDod).…

Preberi do konca - Status družbenika, ki je v svoji družbi prokurist in je hkrati uživalec pokojnine
1 2