Uporabno

13.04.2010 0

{tab=Zakoni in pravilniki}

 • Zakon o društvih (ZDru-1-UPB2)
  Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011
 • Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI)
  Uradni list RS, št. 91/2011 z dne 14. 11. 2011
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1E)
  Uradni list RS, št. 78/2011 z dne 05.10.2011
 • Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP)
  Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
 • Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP)
  Uradni list RS,
Preberi do konca - Uporabno