Skrajšanje roka vračila preplačanega DDV na 21 dni

Vlada je na včerajšnji seji sprejela amandmaja k predlogu zakona o spremembi Zakona o davku na dodano vrednost. Predlaga skrajšanje roka za vračilo preplačanega davka na dodano vrednost v primerih, ko davčni zavezanec na podlagi obračunanega DDV izkazuje terjatev do države, in sicer iz 60 oziroma 30 dni na 21 dni.

Vlada na podlagi analize vračil DDV in analize vpliva na likvidnost proračuna in enotni zakladniški račun (EZR) predlaga dva amandmaja, in sicer amandma, s katerim predlaga skrajšanje roka …

Preberi do konca - Skrajšanje roka vračila preplačanega DDV na 21 dni