Zakonodajne novosti s področja računovodstva

06.01.2011 0

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.


 • Zakon o družbi Slovenske železnice (ZDSŽ)
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010106.pdf
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2H)
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010106.pdf
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj)
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010106.pdf
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010106.pdf
 • Hierarhija pravil ocenjevanja vrednosti
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010106.pdf

Vir: Uradni list RS: …

Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva

Zakonodajne novosti s področja računovodstva

23.12.2010 0

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.


Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2011
http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010103.pdf

Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2010
http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010103.pdf

Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2010
http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010103.pdf

Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2011
http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010103.pdf

Pravilnik o obrazcu za priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanju …

Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva

Zakonodajne novosti s področja računovodstva

09.12.2010 0

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.


Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2D)
http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010097.pdf

Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec november 2010
http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010097.pdf

Pravilnik o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin
http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010097.pdf

Pravilnik o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme
http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010097.pdf

Vir: Zadnja Uradna lista RS: št. 97/2010 in 98/2010 z dne …

Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva

Zakonodajne novosti s področja računovodstva

30.11.2010 0

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.


Letni program statističnih raziskovanj za 2011 (velja od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011)
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201093

Zakon o interventnih ukrepih (ZIU)
http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010094.pdf

Sklep o dopolnitvah Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2010
http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010094.pdf

Sklep o mejnem znesku za pridobitev pravice do varstvenega dodatka od 1. januarja 2010
http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010094.pdf

Sklep o najnižji pokojninski osnovi
http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010094.pdf

Sklep o najvišji pokojninski osnovi
http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010094.pdf

Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov…

Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva
1 2 3