Regres za letni dopust 2010

09.09.2010 0

Višina regresa za leto 2010

Regres za letni dopust za gospodarske družbe znaša v letu 2010 najmanj 734,15 EUR bruto. V kolikor v kolektivni pogodbi, ki zavezuje delodajalca, znesek regresa za letni dopust ni dogovorjen, je delodajalec dolžan delavcu izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače.

Regres za letni dopust za javni sektor znaša 692,00 EUR bruto.

Pravica do regresa

Pravica do regresa je zapisana v 131. členu Zakona o delovnih razmerjih in opredeljuje:
Delodajalec je …

Preberi do konca - Regres za letni dopust 2010

Do 1. julija je potrebno izplačati regres

Načeloma naj bi vsa podjetja izplačala regres do 1. julija, ob tem pa veljajo tudi posebnosti.

Vsem delavcem, ki imajo pravico do letnega dopusta mora delodajalec, v skladu z 131. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) izplačati regres za letni dopust. Pri tem velja omeniti tudi posebne primere:

  • če ima delavec pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico tudi le do sorazmernega dela regresa.
  • če ima delavec s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom,
Preberi do konca - Do 1. julija je potrebno izplačati regres