Kdo so normiranci? Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov

Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov pomeni poenostavljen način ugotavljanja davčne osnove, saj zavezancem ni treba voditi evidenc o odhodkih oziroma stroških, ki jih imajo pri poslovanju. Zavezanci vodijo le evidenco izdanih knjigovodskih listin in evidenco osnovnih sredstev. Vodenje evidenc je preprosto, zato jih zavezanci lahko vodijo sami. Poenostavljeni način ugotavljanja davčne osnove zavezancem pri vodenju poslovnih knjig omogoča prihranek denarja in časa.

Na spletnih straneh DURS-a je objavljeno Splošno pojasnilo

UVOD

Za dohodek iz dejavnosti štejemo dohodek, …

Preberi do konca - Kdo so normiranci? Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov