Pravilnik o potrdilu o uničenju motornega vozila in o izjavi o lokaciji vozila

20.08.2010 0

1. člen

Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o izrabljenih vozilih (UL L št. 269 z dne 21. 10. 2000, str. 34), zadnjič spremenjeno s Sklepom Komisije 2010/115/ES z dne 23. februarja 2010 o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih (UL L št. 48 z dne 25. 2. 2010, str. 12) določa obliko in vsebino potrdila o uničenju motornega vozila (v nadaljnjem …

Preberi do konca - Pravilnik o potrdilu o uničenju motornega vozila in o izjavi o lokaciji vozila