Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP)

02.04.2011 0

Z A K O N
O SOCIALNEM PODJETNIŠTVU (ZSocP)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina zakona)

(1) Ta zakon določa opredelitev, cilje in načela socialnega podjetništva, dejavnosti socialnega podjetništva in pogoje zaposlovanja, pod katerimi socialna podjetja opravljajo dejavnosti, pogoje, pod katerimi pravne osebe pridobijo status socialnega podjetja, način pridobitve in odvzem statusa, posebne pogoje poslovanja socialnih podjetij, evidence, ki se vodijo na področju socialnega podjetništva ter nadzorstvo.

(2) Zakon ureja tudi načrtovanje razvoja in spodbude za razvoj socialnega podjetništva, …

Preberi do konca - Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP)

Poleg s. p. in d. o. o. še so. p.

02.04.2011 0

Poslanci so sprejeli zakon o socialnem podjetništvu, ki bo začel veljati 1. januarja prihodnje leto.

Socialna podjetja, ki jih bo označevala kratica so. p., se bodo lahko ukvarjala s socialnim varstvom, vzgojo in izobraževanjem, promocijo zdravja, organiziranjem mladinskega dela, ekološko proizvodnjo hrane, trgovino za socialno ogrožene ter podobnimi dejavnostmi.

Delo v socialnih podjetjih bodo dobile najranljivejše skupine na trgu dela, ki sicer težko dobijo zaposlitev – to so brezposelni, ki so bolni, brez zaposlitve več kot dve leti, …

Preberi do konca - Poleg s. p. in d. o. o. še so. p.