Zakonodajne novosti s področja računovodstva

21.11.2011 0

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.

 

 • Letni program statističnih raziskovanj za 2012 (velja od 1.1. 2012 do 31.12. 2012)
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011092.pdf
 • Predlog zakona o začasnem znižanju plač funkcionarjev (ZZZPF-1)
  http://imss.dz-rs.si/imis/c80d580cbb02bc5e4914.pdf
 • Predlog Pravilnika o obračunu davka na bilančno vsoto bank
  http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Davki_in_carine/Predlogi_predpisov/2011-11-15/Pravilnikoobracdavkanabilvsotobank.pdf
 • Predlog Pravilnika o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost za leto 2011
  http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Davki_in_carine/Predlogi_predpisov/2011-11-15/Pravilnikobrposolajsave2011.pdf
 • Zakon o dopolnitvah Zakona
Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva

Zakonodajne novosti s področja računovodstva

08.11.2011 0

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.

 

 • Zakon o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011087.pdf
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011087.pdf
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih konglomeratih (ZFK-A)
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011087.pdf
 • Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011087.pdf

Vir: Uradni list RS: št. 87/2011 z dne 2.11.2011 (povezava: http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201187)…

Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva

Zakonodajne novosti s področja računovodstva

28.07.2011 0

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.


 • Avtentična razlaga 40. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ORZGJS40)
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011057.pdf
 • Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2011
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011057.pdf
 • Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2011
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011057.pdf
 • Višina nekaterih povračil stroškov v zvezi z delom
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011057.pdf
 • Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v
Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva

Zakonodajne novosti s področja računovodstva

23.03.2011 0

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.


Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP)
http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011018.pdf

Zakon o dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1D)
http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011018.pdf

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN-A)
http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011018.pdf

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2011
http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011018.pdf

Stališče 1 revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu
http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011018.pdf

Vir: Uradni list RS: št. 18/2011 z dne 15.3.2011

http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011018.pdf
Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva

Zakonodajne novosti s področja računovodstva

06.01.2011 0

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.


 • Zakon o družbi Slovenske železnice (ZDSŽ)
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010106.pdf
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2H)
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010106.pdf
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj)
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010106.pdf
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010106.pdf
 • Hierarhija pravil ocenjevanja vrednosti
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010106.pdf

Vir: Uradni list RS: …

Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva

Zakonodajne novosti s področja računovodstva

23.12.2010 0

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.


Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2011
http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010103.pdf

Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2010
http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010103.pdf

Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2010
http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010103.pdf

Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2011
http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010103.pdf

Pravilnik o obrazcu za priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanju …

Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva
1 2 3 4