Po novem boste lažje in ceneje zaposlili tujce

18.04.2015 0

Zakon prinaša enotno dovoljenje, pa tudi strožje kazni za kršitelje

delavciPredvidoma 1. septembra letos bo začel veljati nov zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Ta prinaša predvsem poenostavitev nekaterih področij. Tujci iz tretjih držav tako ne bodo potrebovali več dveh dovoljenj, ampak le eno. Zakon sicer ne velja za državljane držav EU, Švice in državljane evropskega gospodarskega prostora. Za te države namreč že velja prost pretok delavcev.

Eno dovoljenje namesto dveh

Tujci po novem zakonu ne bodo več …

Preberi do konca - Po novem boste lažje in ceneje zaposlili tujce

Tujci z manj birokracije do delovnih dovoljenj

27.02.2015 0

delavciMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je s socialnimi partnerji uskladilo spremembe, ki odpravljajo administrativne ovire pri zaposlovanju in samozaposlovanju tujcev, povečujejo njihovo zaščito in pravice na slovenskem trgu dela ter preprečujejo zlorabe na tem področju.

Po novem predlogu tujci, ki bodo v Slovenijo prišli z namenom zaposlitve, samozaposlitve ali dela, ne bodo več potrebovali dveh dovoljenj, saj bo enotno dovoljenje nadomestilo tako dovoljenje za prebivanje kot tudi delovno dovoljenje.

Dovoljenje se bo izdalo bistveno hitreje …

Preberi do konca - Tujci z manj birokracije do delovnih dovoljenj

Zavod za zaposlovanje posodobil seznama delodajalcev s kršitvami zakonodaje

04.10.2011 0

Zavod za zaposlovanje RS je na svoji spletni strani objavil osvežena seznama delodajalcev, ki so storili prekrške, ki vplivajo na zaposlovanje in delo tujcev, ter tistih, ki so kršili delovnopravno zakonodajo in želeli posredovanje na prosta delovna mesta. Zavod bo seznama osveževal vsakega 15. mesecu.

Kot je zavod objavil na svoji spletni strani, je pri osveženih seznamih upoštevano stanje na dan 31. avgust letos, zavod pa bo posodobljene podatke objavljal 15. v mesecu. Na seznamu delodajalcev s prepovedjo zaposlovanja …

Preberi do konca - Zavod za zaposlovanje posodobil seznama delodajalcev s kršitvami zakonodaje

Osvežena seznama delodajalcev z omejitvami pri zaposlovanju tujcev in posredovanju v zaposlitev

21.09.2011 0

informator-racunovodstvo-vitagoZavod RS za zaposlovanje je objavil osvežena seznama delodajalcev z omejitvami pri zaposlovanju tujcev in posredovanju. Osvežene podatke bo Zavod objavljal 15. v tekočem mesecu.

Poglejte si:

  • Seznam delodajalcev s prepovedjo zaposlovanja tujcev
  • Seznam delodajalcev z negativnimi referencami

VIR: ZRSZ…

Preberi do konca - Osvežena seznama delodajalcev z omejitvami pri zaposlovanju tujcev in posredovanju v zaposlitev

Objavljena seznama delodajalcev z omejitvami pri zaposlovanju tujcev in posredovanju v zaposlitev

27.08.2011 0

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanjeDanes je Zavod RS za zaposlovanje (Zavod) na svojih spletnih straneh objavil izpisa iz evidence pravnomočno zaključenih postopkov o prekrških zoper delodajalce, pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike, ki jih je pridobil od Inšpektorata RS za delo na podlagi Zakona o zaposlovanju in delu tujcev ter na podlagi Zakona o urejanju trga dela.

Zavod namreč vodi dve evidenci delodajalcev, kršiteljev predpisov s področja delovnopravne zakonodaje, zaposlovanja in dela tujcev ter zaposlovanja in dela na črno.

V evidenco na podlagi

Preberi do konca - Objavljena seznama delodajalcev z omejitvami pri zaposlovanju tujcev in posredovanju v zaposlitev

Objavljena seznama delodajalcev z omejitvami pri zaposlovanju tujcev in posredovanju v zaposlitev

14.08.2011 0

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanjeDanes je Zavod RS za zaposlovanje (Zavod) na svojih spletnih straneh objavil izpisa iz evidence pravnomočno zaključenih postopkov o prekrških zoper delodajalce, pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike, ki jih je pridobil od Inšpektorata RS za delo na podlagi Zakona o zaposlovanju in delu tujcev ter na podlagi Zakona o urejanju trga dela.

Zavod namreč vodi dve evidenci delodajalcev, kršiteljev predpisov s področja delovnopravne zakonodaje, zaposlovanja in dela tujcev ter zaposlovanja in dela na črno.

V evidenco na podlagi

Preberi do konca - Objavljena seznama delodajalcev z omejitvami pri zaposlovanju tujcev in posredovanju v zaposlitev
1 2 3