Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1-UPB3)

11.03.2011 0

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika državnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 19. 11. 2010 je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4. 2. 2011 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o davku na dodano vrednost, ki obsega:

– Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06 z dne 16. 11. 2006),
– Zakon o spremembi Zakona o davku na dodano vrednost ZDDV-1A (Uradni list RS, št. 33/09 z dne 30. …

Preberi do konca - Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1-UPB3)