Zakon o društvih (ZDru-1-UPB2)

03.02.2012 0

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(pojem in načela delovanja društva)

(1) Društvo je samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanoviteljice oziroma ustanovitelji (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelji), skladno s tem zakonom, ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov.

(2) Društvo si samo določi namen in cilje, dejavnost oziroma naloge ter način delovanja, odločitve o upravljanju društva pa neposredno ali posredno sprejemajo članice oziroma člani društva (v nadaljnjem besedilu: člani društva).

(3) Namen ustanovitve in delovanja društva ni pridobivanje dobička. Presežke prihodkov nad …

Preberi do konca - Zakon o društvih (ZDru-1-UPB2)