Vlada sprejela Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku

30.09.2009 0

informatorVlada RS je na seji 24. septembra 2009 sprejela Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku. Sprejetje novele zakona o davčnem postopku narekuje potreba po spremembi nekaterih rešitev, in sicer na podlagi spoznanj izvajanja sedanjega sistema, predlogov strokovne javnosti in davčnih zavezancev.

V spremembi zakona so sprejete naslednje rešitve:

  • V praksi se je izoblikovala potreba po razširitvi podatkov, označenih kot davčna tajnost, ki jih davčni organ lahko razkrije določenim subjektom v taksativno predpisanih primerih. Gre za podatke,
Preberi do konca - Vlada sprejela Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku

Vlada sprejela Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

30.09.2009 0

informatorVlada RS je na 45. seji, 24. septembra 2009, sprejela Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini. Namen novele zakona je predvsem urediti določeno problematiko, ki se je pojavila v zvezi z izvajanjem zakona na posameznih področjih, kot je razvidno iz nadaljevanja, in tudi uskladitev s pravnim redom EU.

V spremembi zakona so sprejete naslednje rešitve:

  • Ob upoštevanju uradnega opomina Evropske komisije glede obdavčitve izvajalcev in športnikov nerezidentov ter odgovora Vlade RS se bo navedenim zavezancem, ki nimajo
Preberi do konca - Vlada sprejela Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

Prvi rezultati ciljnih nadzorov pri zobozdravnikih

29.09.2009 0

Davčna uprava Republike Slovenije je januarja letos javno napovedala ciljno usmerjene davčno inšpekcijske nadzore na področju zobozdravstva. V obdobju od junija do avgusta, ko so se nadzori pri zobozdravnikih pričeli intenzivno, je davčna uprava opravila 161 inšpekcijskih nadzorov. Pri 56-tih nadzorih, torej pri skoraj 35 % vseh postopkov, so bile ugotovljene nepravilnosti. V teh nadzorih je bilo ugotovljenih 79 kršitev. Izrečenih je bilo 23 ustnih opozoril ter izrečenih za 56.400 EUR glob. Nepravilnosti se nanašajo predvsem na neizdajanje računov

Preberi do konca - Prvi rezultati ciljnih nadzorov pri zobozdravnikih

Podjetniške priložnosti – pet nasvetov kako začeti

28.09.2009 0

Če primerjamo Slovenijo z ostalo Evropsko unijo vidimo, da podjetništvo v Sloveniji ni močno razvito. Po podatkih globalne raziskave GEM (Global Enterpreneurship Monitor) smo imeli lani 159 tisoč podjetnikov. Slovenci torej ne veljamo za pogumne, ko gre za ustanavljanje podjetij.

In kakšen učinek naj bi imela gospodarska kriza na gibanje števila podjetnikov? Po nekaterih ocenah naj bi se število podjetnikov v naslednjih letih zaradi gospodarske krize zmanjševalo, po drugih napovedih pa naj bi prav kriza pospešila ustanavljanje novih podjetij.…

Preberi do konca - Podjetniške priložnosti – pet nasvetov kako začeti

Spremembe prodajnih cen v trgovini

25.09.2009 0

Vrašanje podjetnika, ki se ukvarja s trgovino je naslednje; Zakon o trgovini v 7. členu navaja, da moramo trgovci zagotavljati podatke o spremembi prodajnih cen v poslovalnici oziroma v roku 24 ur. Kateri so ti podatki? Stara in nova cena zagotovo. Kateri drugi podatki so nujni= Ali potrebujemo še druge podatke, npr. stanje zalog? Se lahko tovrstni podatki podajo na dveh ločenih dokumentih, npr. sprememba cene na enem dokumentu, na drugem pa materialna kartica zalog posameznega artikla?

Po določilih …

Preberi do konca - Spremembe prodajnih cen v trgovini
1 2 3 5