Prvi rezultati ciljnih nadzorov pri zobozdravnikih

Davčna uprava Republike Slovenije je januarja letos javno napovedala ciljno usmerjene davčno inšpekcijske nadzore na področju zobozdravstva. V obdobju od junija do avgusta, ko so se nadzori pri zobozdravnikih pričeli intenzivno, je davčna uprava opravila 161 inšpekcijskih nadzorov. Pri 56-tih nadzorih, torej pri skoraj 35 % vseh postopkov, so bile ugotovljene nepravilnosti. V teh nadzorih je bilo ugotovljenih 79 kršitev. Izrečenih je bilo 23 ustnih opozoril ter izrečenih za 56.400 EUR glob. Nepravilnosti se nanašajo predvsem na neizdajanje računov in neujemanje gotovine v blagajni z izdanimi računi.

Poudarjamo, da so ciljno usmerjeni nadzori v zobozdravstveni dejavnosti razdeljeni v tri faze. V prvi fazi, ki trenutno poteka, je cilj nadzorov predvsem nadzor nad izdajanjem računov zobozdravnikov ter pridobivanj podatkov pri zobozdravnikih, ki bodo služili za pripravo analize tveganja in izbor zobozdravnikov v drugi fazi.  V drugi fazi bo davčna uprava, na podlagi zbranih podatkov v postopkih in analize tveganja iz davčnih obračunov zobozdravnikov, opravljala poglobljene davčno inšpekcijske nadzore, torej nadzore, ki bodo usmerjeni na področje pravilnosti obračunavanja in plačevanja davkov od dohodkov pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost. Načrt ciljno usmerjenih nadzorov pri zobozdravnikih predvideva tudi tretjo fazo – pri zobozdravnikih, pri katerih bo davčna uprava ugotovila precejšni razkorak med njihovim premoženjem in trošenjem ter med napovedanimi dohodki, bo pričela s posebnimi postopki prijave premoženja ter odmere – ocene davka v teh primerih.

Davčna uprava načrtuje, da bo projekt ciljno usmerjenih nadzorov na področju zobozdravstvene dejavnosti trajal tri leta.

Skupaj z oz. s predstavniki različnih združenj (Sekcija pri Zdravniški zbornici, Sindikat zobozdravnikov, GZS – Zbornica računovodskih servisov itd.) davčna uprava zelo dobro sodeluje ter skupaj s predstavniki ZZZS sproti odpravlja posamezne strokovne dileme, ki se pojavljajo pri izvajanju ciljno usmerjenih  nadzorov..

Z vsemi naštetimi aktivnostmi želi davčna uprava na področju zobozdravstvene dejavnosti davčno urediti to področje ter povečati prostovoljno plačevanje davčnih obveznosti. Tudi zato, ker neplačevanje predpisanih davčnih obveznosti pomeni nelojalno konkurenco tistim, ki pošteno izpolnjujejo svoje davčne obveznosti.

Vir: DURS

Sorodni članki: