Vloga za odlog oziroma obročno plačilo davka

31.03.2010 0

KDO predloži vlogo

Vlogo za odlog ali obročno plačilo davka vloži pravna oseba oziroma združenje oseb, vključno z družbo civilnega prava po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

KJE predložiti vlogo

Vlogo zavezanec vloži pri davčnem uradu, praviloma pri davčnem uradu, kjer je vpisan v davčni register.

Postopanje davčnega organa

Davčni organ lahko dovoli odlog plačila davka za največ dve leti oziroma plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih …

Preberi do konca - Vloga za odlog oziroma obročno plačilo davka

Posebni primeri odloga in obročnega plačevanja davka za vse davčne zavezance

30.03.2010 0

informator vitago e-racunovodstvoDAVČNI ZAVEZANEC: Fizična oseba, pravna oseba oziroma združenje oseb, vključno z družbo civilnega prava po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost

KDO predloži vlogo

Za dovolitev plačila davka v največ 12 mesečnih obrokih ali odlog za največ 12 mesecev, lahko vloži vlogo katerikoli zavezanec (fizična oseba, pravna oseba oziroma združenje oseb, vključno z družbo civilnega prava po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, …

Preberi do konca - Posebni primeri odloga in obročnega plačevanja davka za vse davčne zavezance

Zakon o davku na dodano vrednost – uradno prečiščeno besedilo (ZDDV-1-UPB2)

29.03.2010 0

I. VSEBINA IN OBSEG ZAKONA

1. člen

(vsebina zakona)

(1) S tem zakonom se ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) na ozemlju Republike Slovenije v skladu:

– z Direktivo Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L št. 347 z dne 11. 12. 2006, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2009/69/ES z dne 25. junija 2009 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem …

Preberi do konca - Zakon o davku na dodano vrednost – uradno prečiščeno besedilo (ZDDV-1-UPB2)

Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih

29.03.2010 0

informator vitago e-racunovodstvoSklad je 11. marca 2010 objavil javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2010/2011.

Vabimo vas, da si na spodnjih povezavah preberete več o pozivu:

  • namen javnega poziva,
  • dokumentacija javnega poziva,
  • rok za oddajo potrebe in
  • pogosta vprašanja in odgovori.

Vir: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije…

Preberi do konca - Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih

Pridobitna in nepridobitna dejavnost – donacije v naravi, članarine

V zvezi z izvajanjem Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/07 in 68/09; v nadaljevanju: Pravilnik), ki ga je izdal minister za finance za potrebe ugotavljanja davčne osnove pri zavezancih iz 9. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09 in 96/09; v nadaljevanju: ZDDPO-2), se v praksi izpostavlja potreba po dodatni opredelitvi pojmov donacije v naravi in »prave« članarine, ki se po 3. členu Pravilnika …

Preberi do konca - Pridobitna in nepridobitna dejavnost – donacije v naravi, članarine
1 2 3 7